Dakpannen

Platte of gegolfde dakpannen uit terracotta, in verschillende kleuren, worden gebruikt als bedekking voor hellende daken.

ALGEMENE INSPECTIE

Het gaat er hier om na te gaan of het element of het materiaal nog in goede staat is, of het veranderingen heeft ondergaan en of het nog de moeite waard is om het te bewaren zoals het is. Er moeten meerdere vragen worden gesteld.

“ De levensduur van pannen, leistenen en muurdeksels is afhankelijk van hun intrinsieke eigenschappen maar ook van hun blootstelling en de weersomstandigheden tijdens de eerste gebruiksfase. Aan de hand van een aantal aanwijzingen, aangevuld met beknopte tests, kunt u snel vaststellen of pannen van mindere kwaliteit zijn:
de kleur (een donkerdere pan is beter gebakken en dus beter bestand tegen vorst)
het geluid dat ze geven wanneer u er lichtjes op klopt (een dof geluid wijst op een grote porositeit of een haarscheurtje)
het gemak waarmee ze afschilferen als u erover krabt
de snelheid waarmee ze een kleine hoeveelheid water absorberen
de aanwezigheid van mos is ook een goede indicator van een te grote porositeit
pannen die afkomstig zijn van stallen, gaan gemakkelijk schilferen door het contact met stikstof en zwavel. ”

Bron: https://opalis.be/nl/materialen/dakpannen-leistenen-en-muurdeksels

ONDERHOUD

Onderhoud het element, zodat het er mooi blijft uitzien en langer meegaat.

“ Na enige tijd kunnen dakpannen bedekt zijn met korstmossen. Deze mossen doen het dak er onverzorgd uitzien en kunnen schade toebrengen. Door de dakpannen regelmatig schoon te maken, kunt u uw huis er weer als nieuw laten uitzien en kan het regenwater ongehinderd worden afgevoerd.
Het is beter dat u een schoonmaakbedrijf inschakelt om een dak te laten reinigen. Dit soort bedrijven beschikt over het geschikte materiaal om het dak niet te beschadigen, en veilig te werken. ”


Bron: https://www.toiture-expert.be/nettoyage-et-demoussage-tuiles

DECONSTRUCTIEMETHODE

Om uw elementen te demonteren, moet u een aantal stappen volgen:

  1. Kennisnemen van het element: benaming van de materialen en voorafgaande inspectie (raadpleeg punt 1. Algemene inspectie)
  2. Voorbereiding van het gereedschap, de uitrustingen en de tijd die nodig is om de demontage uit te voeren
  3. Demontage

Momenteel hebben slechts een aantal elementen een gedetailleerde verklarende fiche van de te volgen procedures.

Er bestaat nog geen demontagefiche voor dit materiaal.

HERGEBRUIK

Ik kan mijn element voortaan hergebruiken voor het doel waarvoor het voorzien was, of voor een ander doel.

Bron: Rotor

De dakpannen die hier werden gebruikt, zijn resten van een grote bouwwerf. Er waren niet genoeg dakpannen, maar de aannemer kon het ontbrekende aantal kopen.

Bron: Clement Guillaume

Hierboven ziet u het voorbeeld van een muurgedeelte van het Chinese Ningbo Museum. De muren bestaan uit hergebruikte stenen, bakstenen en dakpannen die afkomstig zijn van de gebouwen die op de plaats van het huidige museum werden afgebroken.

MET WIE CONTACT OPNEMEN OM TE …

Dit punt zal u helpen om contacten en adressen te vinden om het materiaal de kans op een tweede leven te schenken, en u in het uiterste geval vertellen waar u heen moet als u het element wilt afvoeren.

a. Renoveren

Raadpleeg het tabblad “ Contacten ” in het menu “ Nuttige informatie ” voor een lijst van nuttige personen.

b. Schenken / verkopen

U kunt uw elementen verkopen of kopen op de tweedehandssites.

Via Opalis vindt u gemakkelijk handelaars in en kopers van dakpannen: https://opalis.be/nl/handelaars/rooster?combine=&materials=196

c. Recycleren

Net zoals bakstenen zijn dakpannen uit terracotta gedoemd om uiteindelijk bij het inert afval in het containerpark te belanden.

“ (…) Ze zullen tot granulaten vergruisd worden (van verschillende groottes naargelang van het toekomstig gebruik) en in kleine hoeveelheden hergebruikt kunnen worden als steenslag voor wegfunderingen of betonproductie.”
Bron: materiaalfiche “ machinestenen gebonden met cementmortel ” Homegrade-spel

Sorteercentra in Brussel, Recypark voor particulieren:
https://www.arp-gan.be/nl/Recypark.html

Professionals moeten zich tot sorteercentra voor professionals richten. 
Raadpleeg het tabblad “Afval” in het menu “nuttige informatie ” voor meer informatie over de ophaalplaatsen.