Structureel hout

Voor het dakgebint (kepers, dakstoeldwarsbalk, dakraam), een vloer (vloerbalken, dwarsbalken, zware planken) of een scheidingswand (stijlen, langsligger). Het gaat om alle houten elementen die worden gebruikt voor het geraamte van een gebouw.

ALGEMENE INSPECTIE

Het gaat er hier om na te gaan of het element of het materiaal nog in goede staat is, of het veranderingen heeft ondergaan en of het nog de moeite waard is om het te bewaren zoals het is. Er moeten meerdere vragen worden gesteld.

a. Is het hout verrot of aangetast door insecten, knaagdieren of schimmels?

Is dat het geval, ga dan na of het element volledig aangetast is, dan wel of het om een specifieke plaats gaat. Verwijder in dat geval het betreffende gedeelte om de rest te recupereren.

Als er twijfel bestaat over de aanwezigheid van de huiszwam, is het mogelijk om een laboratoriumtest bij brulabo uit te voeren. http://www.brulabo.irisnet.be

b. Zijn de profielen recht?

In voorkomend geval is het moeilijk om ze structureel te hergebruiken.
Als die laatste een erfgoedbelang hebben en u ze toch wilt bewaren als dragend element, moet u te rade gaan bij een stabiliteitsingenieur.
Een van de voordelen van oude gebinten is bijvoorbeeld hun grotere dimensionele stabiliteit.

c. Hoe zijn de profielen op de rest van het gebouw bevestigd?

Ga bij de demontage oordeelkundig te werk om een maximum aan onderdelen te bewaren.
Let op dat u de structuur in zijn geheel niet verzwakt door al het structurele hout in één keer te verwijderen!
Doe een beroep op een deskundige en uitgeruste aannemer voor dit soort werken.

ONDERHOUD

Onderhoud het element, zodat het er mooi blijft uitzien en langer meegaat.

Een zichtbare structuur vereist geen bijzonder onderhoud. Omdat het hout blootgesteld is aan de lucht, is er geen gevaar voor verrotting.

Ter informatie: hout is tegenwoordig vaak behandeld tegen vocht en aantasting door insecten/schimmels. De groene kleur van het hout wijst daarop. Als u dit soort structuur demonteert, hoeft u deze niet meer te behandelen, behalve waar het hout gezaagd is (over het algemeen aan de uiteinden).

DECONSTRUCTIEMETHODE

Om uw elementen te demonteren, moet u een aantal stappen volgen:

  1. Kennisnemen van het element: benaming van de materialen en voorafgaande inspectie (raadpleeg punt 1. Algemene inspectie)
  2. Voorbereiding van het gereedschap, de uitrustingen en de tijd die nodig is om de demontage uit te voeren
  3. Demontage

Momenteel hebben slechts een aantal elementen een gedetailleerde verklarende fiche van de te volgen procedures voor de demontage.

Er bestaat nog geen demontagefiche voor structureel hout.

HERGEBRUIK

Ik kan mijn element voortaan hergebruiken voor het doel waarvoor het voorzien was, of voor een ander doel.

Voor meer informatie over houten balken voor hergebruik:
https://opalis.be/nl/materialen/structuureel-hout

Hieronder vindt u twee voorbeelden van het hergebruik van structureel hout:

Kepers van een oud dakgebint die werden hergebruikt om een vloerstructuur te verdubbelen, om er de technische elementen en de isolatie in te integreren.

Hergebruik van een oude, oorspronkelijk ondermaatse vloerdragende balk als bovendorpel van ramen aan de binnenzijde.

Bovendien kan het hout worden hergebruikt als grondstof voor de realisatie van verschillende dingen: meubilair, scheidingswanden, kleine voorwerpen …

MET WIE CONTACT OPNEMEN OM TE …

Dit punt zal u helpen om contacten en adressen te vinden om het materiaal de kans op een tweede leven te schenken, en u in het uiterste geval vertellen waar u heen moet als u het element wilt afvoeren.

a. Renoveren

Er bestaan bedrijven die gespecialiseerd zijn in de restauratie en plaatsing van structureel hout en houten gebinten.

Voor meer informatie: http://www.patrimoine-metiers.be/companies/search?lang=dut

Raadpleeg ook het tabblad “ Contacten ” in het menu “ Nuttige informatie ” voor een lijst van nuttige personen.

b. Schenken / verkopen

U kunt uw elementen verkopen of kopen op de tweedehandssites. Websites voor failliete bedrijven verkopen ook materialen en meubilair door.

Via Opalis vindt u gemakkelijk handelaars in houten balken: https://opalis.be/nl/handelaars/rooster?combine=&materials=7

c. Recycleren

“ Onbehandeld hout is recycleerbaar. In 75 % van de gevallen worden deze houtlamellen vermalen en het zaagsel dat daaruit voortkomt zal gerecycleerd worden om er panelen van te maken (mdf, spaanplaten …), maar in 25 % van de gevallen zal het hout verbrand worden met een valorisatie van de energie die bij de verbranding vrijkomt (bevoorrading van de cementovens, bijvoorbeeld). ”
Bron: materiaalfiche “ dakstructuur in onbehandeld hout&nbsp” Homegrade-spel

Sorteercentra in Brussel, Recypark voor particulieren:
https://www.arp-gan.be/nl/Recypark.html

Professionals moeten zich tot sorteercentra voor professionals richten. 
Raadpleeg het tabblad “Afval” in het menu “nuttige informatie ” voor meer informatie over de ophaalplaatsen.