Nuttige informatie

De bedoeling van het tabblad “nuttige links en documenten” bestaat erin nuttige informatie te verstrekken aan mensen (professionals en particulieren) die verder willen gaan. De lijst is niet volledig.

Er bestaan enkele websites die al een bibliotheek van nuttige documenten over hergebruik hebben:

De bedoeling van het tabblad “ contacten ” bestaat erin een reeks plaatsen aan te wijzen waar adressen van professionals uit de bouwsector worden verzameld.

Het BRC Bouw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie op deze websites en de prestaties die er verband mee zouden houden.

LINKS en nuttige documenten

Doorverkoopplaatsen en -websites

Opalis (www.opalis.be): website die de handelaars in tweedehandsmaterialen uit België inventariseert. Je vindt er het volgende:
“ een overzicht van de professionele operatoren die bouwmaterialen afkomstig van de ontmanteling van oude inrichtingen of gebouwen verkopen ”
technische documentatie over de meest gebruikelijke bouwproducten op de hergebruikmarkt: hoofdkenmerken, beschikbaarheid, frequentie, adviesprijzen …
voorbeelden van projecten die gebruikmaken van materialen voor hergebruik
een lijst van nuttige documenten over het onderwerp

Tweedehandswebsites

Kringloopwinkels: Spullenhulp en het Leger des Heils (voor het meubilair), netwerk van hulpbronnen …

Het Platform van de Actoren voor het Hergebruik van Bouwelementen in Brussel heeft een tabblad “ materiaalzoekertjes ”. Deze zoekertjes worden ook verzonden in de vorm van een nieuwsbrief waarvoor mensen zich kunnen inschrijven: http://www.hergebruik-bouw.brussels/materiaalzoekertjes/

Deelplatform werflink: platform voor aannemers waarop bedrijven en werven onderling bouwuitrustings- en -materiaaloverschotten kunnen delen.

Boeken

Hieronder vindt u een onvolledige lijst van nuttige boeken voor iedereen die interesse heeft in het hergebruik van materialen, zowel met betrekking tot de deconstructie van elementen als met betrekking tot de mogelijkheden om materialen voor hergebruik opnieuw te verwerken. Indeling volgens jaar van publicatie.

 • “ Rubble, Unearthing the history of demolition ” – J. Byles – 2005
 • “ Building with reclaimed components & materials, a design handbook for reuse & recycling&nbsp” B. Addis – 2006
 • “ Unbuilding : Salvaging the Architectural Treasures of Unwanted ” – B. Falk, B. Guy – 2007
 • “ Cradle to Cradle. Remaking the Way We Make Things;” – M. Braungart, W. McDonough – 2002
 • “ Matière grise ” – J. Choppin, N. Delon, Encore Heureux – 2014
 • “ Naoorlogse bouwmaterialen in woningen in Brussel 1945-1975 ” – S. Van de Voorde, I. Bertels, I. Wouters – 2015
 • “  Obsolescence, an architectural history ” D. Abramson – 2016
 • “  Objectif réemploi, pistes d’action pour développer le secteur du réemploi des éléments de construction en région de bruxelles capitales ” – M. Ghyoot, Rotor – 2017
 • “ Déconstruction et réemploi. Comment faire circuler les éléments de construction ” – M. Ghyoot, L. Devlieger, L. Billiet, A. Warnier, Rotor – 2018

Publicaties en websites

 • Website met 11 DEMONTAGEHANDLEIDINGEN die al opgenomen zijn in de materiaalfiches: www.reuse.brussels

Premies

Opleidingen

 • Bij het BRC Bouw. Zowel voor werkzoekenden als voor professionals uit de sector en studenten architectuur die net hun diploma hebben behaald, organiseert het BRC verschillende soorten opleidingen rond alles wat te maken heeft met deconstructie en hergebruik van materialen in de bouwsector.
 • Leefmilieu Brussel biedt heel wat opleidingen rond duurzaam bouwen aan.
 1. De opleiding “ Bouwwerven in circulaire economie ” spitst zich voornamelijk toe op hergebruik
 2. Een andere opleiding, “Hergebruik van materialen en bouwelementen”, is erop gericht de opwaardering en het hergebruik van bouwelementen van gebouwen te bevorderen, en de productie van afval tot een minimum te beperken.
 • De Cluster ecobuild.brussels organiseert conferenties, bezoeken aan werven, colloquia en informatieavonden rond hergebruik. Bekijk wat er op dit ogenblik op het programma staat
 • De Vlaamse website pixii.be organiseert gerichte evenementen rond de circulariteit van werven.
 • Er worden steeds vaker professionele conferenties rond hergebruik georganiseerd. Dit is ook een goede manier om de kwestie te benaderen, en om te zien hoe elementen voor hergebruik in de praktijk worden gebracht. Voor professionals: de Confederatie Bouw en het WTCB organiseren informatiesessies.
  Voor particulieren: Homegrade organiseert conferenties en bezoeken.
 • Elders in de wereld zijn andere instellingen net zo actief in de hergebruikbranche. De Verenigde Staten zijn bijvoorbeeld pioniers ter zake. Ze kunnen rekenen op heel wat ervaring en structuren die actief zijn in de branche.

  The reuse people of America organiseert bijvoorbeeld opleidingen rond deconstructie: http://www.deconstructiontraining.org

Afval

We moeten onderscheid maken tussen afval dat op bouwwerven wordt geproduceerd (of tijdens de bouwfase van een renovatiewerf), en afval dat op afbraakwerven wordt geproduceerd. De hoeveelheden, de homogeniteit en de verwerkingskanalen van het afval dat op deze soorten werven wordt geproduceerd, verschillen immers.

Het meeste afval uit de bouwsector wordt gerecycleerd. Hoe “ schoner ” een materiaal/afvalstof is (dat wil zeggen vrij van lijm, bepleistering, stof …), des te groter is de kans dat het beter kan worden gerecycleerd en niet op de stortplaats zal terechtkomen.

Daarom is het dus belangrijk om afval goed te sorteren:

Plaatsen voor de inzameling van werfafval

Gevaarlijk afval: 

Inspiratie voor een beter afvalbeheer:

Contacten