Staand toilet

Staand toilet of hangtoilet, in een badkamer of een aparte ruimte.
In tegenstelling tot hangtoiletten zijn staande toiletten vlotter toegankelijk als er problemen opduiken. Het reservoir, het spoelmechanisme en de afvoer zijn immers binnen handbereik en niet verborgen achter een scheidingswand. Het is dus eenvoudiger om dit soort toilet te vervangen zonder de omgevende ruimte te beschadigen.

ALGEMENE INSPECTIE

Het gaat er hier om na te gaan of het element of het materiaal nog in goede staat is, of het veranderingen heeft ondergaan en of het nog de moeite waard is om het te bewaren zoals het is. Er moeten meerdere vragen worden gesteld.

a. Is het toilet gebarsten of zijn er sporen van slijtage die niet weggaan?

Is dat het geval, dan moet u zich van het gebarsten toilet ontdoen. Als het alleen maar om vuilsporen gaat, kunt u zelf bepalen of u het toilet wilt bewaren zoals het is.

b. Werkt de spoeling zoals het hoort?

Ga eventueel na of het alleen maar om een kalkprobleem gaat.
Is dat niet het geval, ga dan te rade bij een loodgieter of vervang het spoelmechanisme.

c. Is de toiletbril beschadigd?

Het is bijzonder gemakkelijk om een toiletbril te vervangen. Controleer niettemin de afstand tussen de gaten die bedoeld zijn om de bril te bevestigen. De bevestigingen worden wel steeds meer standaard, maar dat is mogelijk niet het geval bij oude toiletpotten.
PS: een toiletbril met een “ softclosing ”-systeem zal voor een zachte sluiting zorgen en bijgevolg de levensduur van de bril verlengen.

ONDERHOUD

Onderhoud het element, zodat het er mooi blijft uitzien en langer meegaat.

Ontkalk het toilet regelmatig, zodat de kalkaanslag niet vastkoekt op de keramiek.
Wanneer de spoeling lekt, gaat het waarschijnlijk om kalk die zich ter hoogte van de afdichting van de spoeling heeft afgezet. Een gewone reiniging met een stijve borstel (en indien nodig azijn) klaart de klus.

DECONSTRUCTIEMETHODE

Om uw elementen te demonteren, moet u een aantal stappen volgen:

  1. Kennisnemen van het element: benaming van de materialen en voorafgaande inspectie (raadpleeg punt 1. Algemene inspectie)
  2. Voorbereiding van het gereedschap, de uitrustingen en de tijd die nodig is om de demontage uit te voeren
  3. Demontage

Momenteel hebben slechts een aantal elementen een gedetailleerde verklarende fiche van de te volgen procedures.

Er is nog geen demontagefiche voor toiletten, maar u vindt gemakkelijk filmpjes op het internet waarin wordt uitgelegd “ hoe u een toilet moet demonteren ”.

HERGEBRUIK

Ik kan mijn element voortaan hergebruiken voor het doel waarvoor het voorzien was, of voor een ander doel.

Bron: Sophie Boone, architecte

Dit toilet werd gedemonteerd in het bestaande huis en ergens anders teruggeplaatst. Alleen de bril werd vervangen.

MET WIE CONTACT OPNEMEN OM TE …

Dit punt zal u helpen om contacten en adressen te vinden om het materiaal de kans op een tweede leven te schenken, en u in het uiterste geval vertellen waar u heen moet als u het element wilt afvoeren.

a. Renoveren

Raadpleeg het tabblad “ Contacten ” in het menu “ Nuttige informatie ” voor een lijst van nuttige personen.

U zult een beroep moeten doen op een loodgieter, om problemen met het mechanisme op te lossen. Een gebarsten toilet repareren loont de moeite niet.

b. Schenken / verkopen

U kunt uw elementen verkopen of kopen op de tweedehandssites.

Via Opalis vindt u gemakkelijk handelaars in sanitair:
https://opalis.be/nl/handelaars/rooster?combine=&materials=20

c. Recycleren

In het sorteercentrum zal het toilet bij het “inert afval” belanden en worden vergruisd en gebruikt als toeslagstof voor de productie van beton. De toiletbril zal bij het grofvuil terechtkomen en uiteindelijk worden verbrand of naar de stortplaats worden gebracht.

Sorteercentra in Brussel, Recypark voor particulieren:
https://www.arp-gan.be/nl/Recypark.html

Professionals moeten zich tot sorteercentra voor professionals richten. 
Raadpleeg het tabblad “Afval” in het menu “nuttige informatie ” voor meer informatie over de ophaalplaatsen.