Inleiding

Deze website wil de identificatie en het hergebruik van bouwelementen binnen een bestaand gebouw vergemakkelijken. Aan de hand van de afbeelding van een “typisch” Brussels huis dat al verbouwingen heeft ondergaan, zal de gebruiker de makkelijk herbruikbare elementen visueel kunnen identificeren, ongeacht of het om hergebruik voor persoonlijke dan wel externe doeleinden gaat: schenking of doorverkoop van dit element.
Bovendien zal het er ook om gaan te zien hoe die (bestaande of teruggeplaatste) elementen moeten worden onderhouden, om de gemiddelde levensduur ervan te verlengen.

Voor elk geïdentificeerd element is een duidelijke structuur voorzien :

Algemene inspectie van het element

Dit eerste punt somt een reeks vragen op waarmee kan worden nagegaan of het element of het materiaal nog in goede staat is, of het veranderingen heeft ondergaan en of het nog de moeite waard is om het te bewaren zoals het is.

Onderhoud

Het punt onderhoud verstrekt advies en informatie over de manier waarop het element moet worden gereinigd en onderhouden, zodat de gemiddelde levensduur ervan wordt verlengd.

Deconstructiemethode

Gedetailleerde uitleg van de deconstructiemethode voor mijn element. De methode wordt momenteel expliciet uitgelegd voor een tiental materialen.

Hergebruik

Voorbeelden van het hergebruik van mijn element, met de oorspronkelijk functie of in een andere vorm.

Met wie contact opnemen om te …

Renoveren – Schenken/verkopen – Recycleren – Verwijderen

Dit punt zal u helpen om contacten en adressen te vinden om het element de kans op een tweede leven te schenken, en u in het uiterste geval vertellen waar u heen moet als u het element wilt afvoeren.

Deze website wil dus bestaande informatie centraliseren, er een samenvatting van maken, maar ook een reeks nuttige inlichtingen verschaffen met betrekking tot de behandelde onderwerpen.

Opgelet : alle bouwwerken moeten worden uitgevoerd door bevoegde personen die te werk gaan volgens de regels van de kunst en de veiligheidsvoorschriften naleven.
Beschikt u niet over de juiste vaardigheden, doe dan een beroep op een professional.