Van lijstwerk voorziene houten deur

Elke binnen- of buitendeur van een woning. In de meeste gevallen gaat het om massief houten deuren, maar in nieuwere gebouwen kunt u ook honingraatdeuren vinden. Minder vaak vindt u glazen deuren of pvc-deuren (buitendeur). Dit heeft betrekking op deuren die traditioneel in oude huizen worden teruggevonden. Deze deuren bestaan over het algemeen uit verschillende elementen die samengevoegd zijn. Het gaat zowel over buitendeuren als over binnendeuren.

ALGEMENE INSPECTIE

Het gaat er hier om na te gaan of het element of het materiaal nog in goede staat is, of het veranderingen heeft ondergaan en of het nog de moeite waard is om het te bewaren zoals het is. Er moeten meerdere vragen worden gesteld.

a. Is de deurplaat in goede staat ?

Is het hout door vocht zwart geworden, gebruik dan een kleurverlichter nadat u de oorzaken van dat vocht hebt aangepakt.
Is het hout vermolmd, schraap het dan af, verwijder de delen die te brokkelig zijn en breng vervolgens een verharder en een houtpasta aan.
Zijn er barsten of gaten in uw deur, vul de kieren dan op met houtpasta. Schuur na het drogen en verwijder het stof.

b. Kunnen de omlijsting en de schuine verwijding worden gerecupereerd?

Oude houten deuren hebben immers afmetingen die niet langer de norm van vandaag zijn. Het is daarom beter om de oude omlijstingen en schuine verwijdingen te recupereren, als u geen nieuwe op maat wilt maken (soms is deze oplossing toch eenvoudiger en geschikter).

Opgelet: de schuine verwijding is ontworpen voor een wand van een bepaalde dikte. Tenzij de nieuwe bestemmingsmuur een identieke dikte heeft, zullen er toch kleine aanpassingen nodig zijn.

c. Is de deur geverfd?

Oude deuren werden soms met lood geverfd. Bescherm uzelf dus met een geschikt masker als u de oude verf verwijdert voordat u de deuren opnieuw verft.

d. Is het hang-en-sluitwerk compleet en in goede staat ? `

Het is belangrijk om na te gaan of u alle elementen van de deur kunt recupereren. Een omlijsting op maat voor een oude deur opnieuw maken kan immers duur blijken te zijn. Bespreek dit vooraf met een schrijnwerker of een aannemer.
Is het hang-en-sluitwerk niet meer in goede staat, bewaar het dan toch. Dat kan nuttig zijn om hetzelfde model terug te vinden.

ONDERHOUD

Onderhoud het element, zodat het er mooi blijft uitzien en langer meegaat.

Binnendeuren verslijten nauwelijks. Het is vooral de verf of de bescherming van de deur die de neiging heeft om te verouderen. In dat geval moet de deur te zijner tijd worden geschuurd en opnieuw worden behandeld. Als het hout aangetast is door insecten of schimmels, zal het ook moeten worden behandeld met een fungicide of insecticide.

DECONSTRUCTIEMETHODE

Om uw elementen te demonteren, moet u een aantal stappen volgen:

 1. Kennisnemen van het element: benaming van de materialen en voorafgaande inspectie (raadpleeg punt 1. Algemene inspectie)
 2. Voorbereiding van het gereedschap, de uitrustingen en de tijd die nodig is om de demontage uit te voeren
 3. Demontage

Met betrekking tot de stappen “ reiniging en bewaring met het oog op een toekomstige terugplaatsing ” kunt u de website http://reuse.brussels/nl/portes-et-accessoires/ raadplegen

a. Benaming van de materialen

b. Gereedschap, uitrusting en tijd die nodig is.

Aantal personen om te demonteren: 2
Tijd: 60 min

 • Koevoet
 • Beitel
 • Moker
 • Slijpschijf
 • Veiligheidshandschoenen
 • Cutter
 • Kruipolie
 • Platte schroevendraaier
 • Inbussleutel
 • Veiligheidsbril
 • Masker
 • Veiligheidsschoenen

c. Demontage

Schakel de stroom uit: zet de hoofdschakelaar uit. Het is mogelijk dat er kabels tussen de deurstijl en de muur lopen.

Verwijder het beslag
Open de deur. Schroef de stift van de deurklink uit of verwijder met een tang de pen die de klink op haar plaats houdt. Neem vervolgens de deurklinken en rozetten af. Het is mogelijk dat deze laatste met schroeven zijn bevestigd. Verwijder tot slot het beslag, het slot en de bijbehorende sleutel.

A. PAUMELLES
Neem de deur uit. Om de demontage te vergemakkelijken, kunt u wat kruipolie aanbrengen op de scharnieren.

Bij een geopende deur loodrecht op de muur plaatst u de koevoet of beitel onder de deur aan de kant van de scharnieren. Gebruik een blokje om de vloer niet te beschadigen. Maak gebruik van het hefboomeffect, terwijl u de deur aan beide kanten vasthoudt. Mogelijk lukt het niet van de eerste keer. Licht de deur uit de hengsels.

Schroef de onderste scharnierdelen los van de betimmering.

B. VASTE SCHARNIEREN
Bij een geopende deur loodrecht op de muur plaatst u spieën onder beide uiteinden van de deur, zodat deze niet meer op de scharnieren rust.

Schroef voorzichtig de scharnieren los van de betimmering, terwijl een tweede persoon de deur vasthoudt. Werk van onder naar boven. Wees voorzichtig, de oude schroeven kunnen zeer breekbaar zijn. Neem de deur uit door ze op te heffen en zijwaarts te verplaatsen.

Verwijder de deurlijst (vergeet niet de stroom uit te zetten). Snijd de deurlijst los met de cutter. Zo voorkomt u dat u de verf of het behang worden losgetrokken

Verwijder het deurkozijn. Plaats de beitel tussen het kozijn en de muur, en gebruik hem als hefboom. Werk geleidelijk aan, van onder naar boven. Dit kan een lastig karwei zijn wanneer het kozijn is genageld. In geval van schroeven schroeft u deze eerst uit.

Verwijder de betimmering van de deur. Indien de betimmering is bevestigd met zwaluwstaartankers, snijdt u deze door met de slijpschijf. In geval van bevestigingsschroeven, schroeft u deze los, en indien de betimmering is genageld of gelijmd, maakt u deze los met een hamer en beitel die u als hefboom gebruikt.

HERGEBRUIK

Ik kan mijn element voortaan hergebruiken voor het doel waarvoor het voorzien was, of voor een ander doel.

“ Deze deuren hebben een erfgoedwaarde en esthetische waarde. Een schrijnwerker kan ze aanpassen, afschaven, er de openingsrichting van veranderen. Ze kunnen gedecapeerd worden in een sodabad, bijvoorbeeld. Ze kunnen worden doorverkocht, evenals het oude hang-en-sluitwerk. Overweeg om een volledige deur te demonteren en te recupereren met zijn lijst, en indien mogelijk met zijn dagstuk, zelfs al vereist dit een aanzienlijke demontage. Recupereer zeker de handvatten! ”
Bron: materiaalfiche “ houten deuren met lijstwerk” Homegrade-spel

Bron: Sophie Boone, architecte

De oude, van lijstwerk voorziene deur is teruggeplaatst ter hoogte van een nieuwe kamerwand. De aangrenzende beige muur is gemaakt van kleipleister.

Bron: Rotor, Opalis

De 2 zwarte deuren zijn opnieuw geverfd en teruggeplaatst als toegangsdeuren van toiletten. Het gaat om recentere deuren.

Het internet staat ook vol met voorbeelden van het hergebruik van deurplaten om er scheidingswanden, meubilair, hoofdeinden … van te maken. Aarzel niet om op zoek te gaan.

MET WIE CONTACT OPNEMEN OM TE …

Dit punt zal u helpen om contacten en adressen te vinden om het materiaal de kans op een tweede leven te schenken, en u in het uiterste geval vertellen waar u heen moet als u het element wilt afvoeren.

a. Renoveren

In het Register van de beroepen van het architecturaal patrimonium (http://www.patrimoine-metiers.be/companies/search) vindt u een goedgevuld adresboekje van professionals die in verschillende branches van de bouw werken. Deze professionals zullen u van dienst kunnen zijn om bepaalde elementen van uw woning op te knappen, te renoveren of aan te vullen.

Sommige handelaars in oude deuren die op Opalis worden vermeld, bieden ook diensten aan voor het op maat brengen of renoveren van deuren. Zie :
https://opalis.be/nl/materialen/deuren

b. Schenken / verkopen

U kunt uw elementen verkopen of kopen op de tweedehandssites.
Via Opalis vindt u gemakkelijk handelaars in deuren (en hang-en-sluitwerk) in België : https://opalis.be/nl/handelaars/rooster?combine=&materials=7

RECYCLEREN

Een massief houten deur kan gemakkelijk worden gerecycleerd als ze niet geverfd is. Is dat wel het geval, dan zal ze in 85% van de gevallen worden verbrand. 

Sorteercentra in Brussel, Recypark voor particulieren:
https://www.arp-gan.be/nl/Recypark.html

Professionals moeten zich tot sorteercentra voor professionals richten. 
Raadpleeg het tabblad “Afval” in het menu “nuttige informatie ” voor meer informatie over de ophaalplaatsen.