Stopcontacten en schakelaars

Dit zijn elementen die gemakkelijk kunnen worden gedemonteerd en gewijzigd op een elektrische installatie.

ALGEMENE INSPECTIE

Het gaat er hier om na te gaan of het element of het materiaal nog in goede staat is, of het veranderingen heeft ondergaan en of het nog de moeite waard is om het te bewaren zoals het is. Er moeten meerdere vragen worden gesteld.

a. Om welk model van stopcontact gaat het?

Oude stopcontacten en schakelaars uit porselein, keramiek of bakeliet voldoen meestal niet meer.
Wilt u om esthetische redenen een oude bedieningsplaat bewaren, neem dan contact op met een bekwame elektricien om na te gaan of dit denkbaar is.

b. Is het stopcontact of de schakelaar beschadigd?

Gebruik dit/deze opnieuw als:
de dekplaat niet gebarsten of geverfd is, of niet vergeeld is door de zon
er geen sporen van verbranding zijn
de bevestigingsklauwen nog altijd in goede staat zijn

c. Heeft het stopcontact een aarding?

Het stopcontact moet er een hebben. Is dit niet het geval en is de installatie ook verouderd, doe dan een beroep op een elektricien om ervoor te zorgen dat het geheel opnieuw aan de normen voldoet.

ONDERHOUD

Onderhoud het element, zodat het er mooi blijft uitzien en langer meegaat.

Geen bijzonder onderhoud.

DECONSTRUCTIEMETHODE

Om uw elementen te demonteren, moet u een aantal stappen volgen:

  1. Kennisnemen van het element: benaming van de materialen en voorafgaande inspectie (raadpleeg punt 1. Algemene inspectie)
  2. Voorbereiding van het gereedschap, de uitrustingen en de tijd die nodig is om de demontage uit te voeren
  3. Demontage

Met betrekking tot de stappen “ reiniging en bewaring met het oog op een toekomstige terugplaatsing ” kunt u de website http://reuse.brussels/nl/prises-et-interrupteurs/ raadplegen

a. Benaming van de materialen

b. Gereedschap, uitrusting en tijd die nodig is.

Aantal personen om te demonteren: 2
Tijd: 5 min

  • Kruis- en platte schroevendraaier
  • Spanningzoeker of voltmeter
  • Plooi-/kniptang
  • Veiligheidshandschoenen

c. Demontage

A. STOPCONTACT
Er bestaan talloze modellen van stopcontacten en schakelaars. Het demontageprincipe blijft hetzelfde, maar de daaropvolgende stappen kunnen verschillen.

Vooraleer u aan de demontage begint, zet u de stroom uit. Test vooraf of er effectief geen stroom meer aanwezig is. Plaats de spanningzoeker of voltmeter op de klemmen en maak contact.

Verwijder de afdekplaat
Plaats uw platte schroevendraaier tussen de afdekplaat en de muur en gebruik deze als hefboom tot u een typisch klikgeluid hoort. Soms moet eerst de sierplaat worden losgeschroefd voordat men de afdekplaat kan verwijderen.

Schroef het sierplaatje los
De borgschroef zit meestal in het midden van het stopcontact. Platte of kruisschroevendraaier naargelang het model.

Verwijder het stopcontact
Indien het stopcontact door de bevestigingsklauwen wordt vastgehouden in de inbouwdoos, moet u de bijbehorende schroeven een beetje losdraaien, het stopcontact een beetje draaien in de doos en vervolgens met een draaibeweging uitnemen.

Indien het stopcontact wordt vastgehouden door de bevestigingsschroeven van de inbouwdoos, moet u de betreffende schroeven helemaal losdraaien en vervolgens het stopcontact uitnemen.

Draai de schroeven los waarmee de stroomdraden zijn vastgezet en trek vervolgens de draden los.

LET OP dat u de draden niet bloot laat, dit is gevaarlijk als de stroom weer zou worden aangezet. Plaats aansluitklemmen op de draden.

B. SCHAKELAARS
Het demontageprincipe blijft hetzelfde, maar in dit geval moet ook de drukplaat worden gedemonteerd. Dit gebeurt door middel van een hefboom, voor of nadat u de afdekplaat hebt verwijderd.

HERGEBRUIK

Een hergebruik voor dezelfde functie lijkt de enige denkbare oplossing te zijn.

U moet nagaan of er voldoende schakelaars/stopcontacten worden gerecupereerd voor de nieuwe bestemming. Het kan ook worden overwogen om de stekker/schakelaar zonder de bedieningsplaat te recupereren. Ga dan bij een gespecialiseerde leverancier te rade om na te gaan of de modellen verenigbaar zijn.

MET WIE CONTACT OPNEMEN OM TE …

Dit punt zal u helpen om contacten en adressen te vinden om het materiaal de kans op een tweede leven te schenken, en u in het uiterste geval vertellen waar u heen moet als u het element wilt afvoeren.

a. Renoveren

Raadpleeg het tabblad “ Contacten ” in het menu “ Nuttige informatie ” voor een lijst van nuttige personen.

b. Schenken / verkopen

U kunt uw elementen verkopen of kopen op de tweedehandssites. Websites voor failliete bedrijven verkopen ook materialen en meubilair door. U kunt er misschien elektriciteitskasten terugvinden die aan de normen voldoen.

Via Opalis vindt u gemakkelijk handelaars in technische installaties: https://opalis.be/nl/handelaars/rooster?combine=&materials=16

c. Recycleren

De elektrische componenten belanden in de bakken met het elektrisch afval, terwijl de plastic onderdelen in de normale vuilnisbakken of in de containers voor hard plastic terechtkomen.

Sorteercentra in Brussel, Recypark voor particulieren:
https://www.arp-gan.be/nl/Recypark.html

Professionals moeten zich tot sorteercentra voor professionals richten. 
Raadpleeg het tabblad “Afval” in het menu “nuttige informatie ” voor meer informatie over de ophaalplaatsen.