Honingraatdeur

Elke binnen- of buitendeur van een woning. In de meeste gevallen gaat het om massief houten deuren, maar in nieuwere gebouwen kunt u ook honingraatdeuren vinden. Minder vaak vindt u glazen deuren of pvc-deuren (buitendeur). Dit zijn de nieuwere deuren die uit een houten kozijn bestaan dat gevuld is met kartonnen cellen en bedekt is met een hdf-plaat.

ALGEMENE INSPECTIE

Het gaat er hier om na te gaan of het element of het materiaal nog in goede staat is, of het veranderingen heeft ondergaan en of het nog de moeite waard is om het te bewaren zoals het is. Er moeten meerdere vragen worden gesteld.

a. Is de afwerkingsplaat beschadigd?

Als de plaat wel degelijk beschadigd is, is het waarschijnlijk niet de moeite waard om deze te recupereren, gezien de lage kosten van een nieuwe deur van hetzelfde type.
Als u het deurblad toch wilt bewaren en repareren, kunt u overwegen om het zelf te doen, maar overleg eerst met een professional voor advies.

b. Kunnen de omlijsting en de schuine verwijding worden gerecupereerd?

Als dat het geval is, is het de moeite waard om deze met enkele aanpassingen terug te plaatsen, aangezien het om recentere deuren gaat.

c. Is de deur geverfd?

Schuur de deuren voordat u ze opnieuw verft.

d. Is het hang-en-sluitwerk compleet en in goede staat?

Het is belangrijk om na te gaan of u alle elementen van de deur kunt recupereren. Een omlijsting op maat voor een oude deur opnieuw maken kan immers duur blijken te zijn. Bespreek dit vooraf met een schrijnwerker of een aannemer.
Is het hang-en-sluitwerk niet meer in goede staat, bewaar het dan toch. Dat kan nuttig zijn om hetzelfde model terug te vinden.

ONDERHOUD

Onderhoud het element, zodat het er mooi blijft uitzien en langer meegaat.

Geen bijzonder onderhoud voor dit type deur. Na enkele jaren zal de verf waarschijnlijk moeten worden vernieuwd.

DECONSTRUCTIEMETHODE

Om uw elementen te demonteren, moet u een aantal stappen volgen:

 1. Kennisnemen van het element: benaming van de materialen en voorafgaande inspectie (raadpleeg punt 1. Algemene inspectie)
 2. Voorbereiding van het gereedschap, de uitrustingen en de tijd die nodig is om de demontage uit te voeren
 3. Demontage

Met betrekking tot de stappen “ reiniging en bewaring met het oog op een toekomstige terugplaatsing ” kunt u de website http://reuse.brussels/nl/portes-et-accessoires/ raadplegen

a. Benaming van de materialen

b. Gereedschap, uitrusting en tijd die nodig is.

Aantal personen om te demonteren: 2
Tijd: 60 min

 • Koevoet
 • Beitel
 • Moker
 • Slijpschijf
 • Veiligheidshandschoenen
 • Cutter
 • Kruipolie
 • Platte schroevendraaier
 • Inbussleutel
 • Veiligheidsbril
 • Masker
 • Veiligheidsschoenen

c. Demontage

Schakel de stroom uit: zet de hoofdschakelaar uit. Het is mogelijk dat er kabels tussen de deurstijl en de muur lopen.

Verwijder het beslag
Open de deur. Schroef de stift van de deurklink uit of verwijder met een tang de pen die de klink op haar plaats houdt. Neem vervolgens de deurklinken en rozetten af. Het is mogelijk dat deze laatste met schroeven zijn bevestigd. Verwijder tot slot het beslag, het slot en de bijbehorende sleutel.

A. PAUMELLES
Neem de deur uit. Om de demontage te vergemakkelijken, kunt u wat kruipolie aanbrengen op de scharnieren.

Bij een geopende deur loodrecht op de muur plaatst u de koevoet of beitel onder de deur aan de kant van de scharnieren. Gebruik een blokje om de vloer niet te beschadigen. Maak gebruik van het hefboomeffect, terwijl u de deur aan beide kanten vasthoudt. Mogelijk lukt het niet van de eerste keer. Licht de deur uit de hengsels.

Schroef de onderste scharnierdelen los van de betimmering.

B. VASTE SCHARNIEREN
Bij een geopende deur loodrecht op de muur plaatst u spieën onder beide uiteinden van de deur, zodat deze niet meer op de scharnieren rust.

Schroef voorzichtig de scharnieren los van de betimmering, terwijl een tweede persoon de deur vasthoudt. Werk van onder naar boven. Wees voorzichtig, de oude schroeven kunnen zeer breekbaar zijn. Neem de deur uit door ze op te heffen en zijwaarts te verplaatsen.

Verwijder de deurlijst (vergeet niet de stroom uit te zetten). Snijd de deurlijst los met de cutter. Zo voorkomt u dat u de verf of het behang worden losgetrokken

Verwijder het deurkozijn. Plaats de beitel tussen het kozijn en de muur, en gebruik hem als hefboom. Werk geleidelijk aan, van onder naar boven. Dit kan een lastig karwei zijn wanneer het kozijn is genageld. In geval van schroeven schroeft u deze eerst uit.

Verwijder de betimmering van de deur. Indien de betimmering is bevestigd met zwaluwstaartankers, snijdt u deze door met de slijpschijf. In geval van bevestigingsschroeven, schroeft u deze los, en indien de betimmering is genageld of gelijmd, maakt u deze los met een hamer en beitel die u als hefboom gebruikt.

HERGEBRUIK

Ik kan mijn element voortaan hergebruiken voor het doel waarvoor het voorzien was, of voor een ander doel.

Het is altijd beter om het deurblad met het hang-en-sluitwerk en het kozijn (omlijsting + schuine verwijding) te demonteren. Het zal dan gemakkelijker zijn om het deurblad terug te plaatsen of door te verkopen.
Merk op dat het door de samenstelling van deze deur erg moeilijk en niet de moeite waard is (met het oog op de kosten) om de afmetingen aan te passen.

“ Zodra de deur gedemonteerd is, kan het vleugelpaneel gerecupereerd worden voor een nieuwe toepassing, enkel het hang-en-sluitwerk moet verwijderd worden en de schroefgaten opnieuw gedicht worden. Voorbeeld: een werkblad op schragen of lage kasten. ”
Bron: materiaalfiche “ vlakke deur met honingraatstructuur” Homegrade-spel

Bron: vla-architecture

Honingraatdeuren die ingebouwd zijn in een meubel-scheidingswand die van oude keukenkasten gemaakt is. De schuine verwijdingen en het hang-en-sluitwerk werden vervangen. De deurklinken zijn ook afkomstig uit de hergebruiksector.

MET WIE CONTACT OPNEMEN OM TE …

Dit punt zal u helpen om contacten en adressen te vinden om het materiaal de kans op een tweede leven te schenken, en u in het uiterste geval vertellen waar u heen moet als u het element wilt afvoeren.

a. Renoveren

Als de uit te voeren aanpassingen minimaal zijn (een gat vullen, de schuine verwijding aanpassen …), moet u contact opnemen met een schrijnwerker of een aannemer.

Raadpleeg het tabblad “ Contacten ” in het menu “ Nuttige informatie ” voor een lijst van nuttige personen.

b. Schenken / verkopen

“ Dit deurtype heeft standaardafmetingen, het is dus mogelijk een overnemer te vinden zelfs indien de terugkoopprijs van zo’n deur laag is want ze heeft geen erfgoedwaarde, noch esthetische waarde (in tegenstelling tot bijvoorbeeld een oude eiken deur). ”
Bron: materiaalfiche “ vlakke deur met honingraatstructuur” Homegrade-spel

U kunt uw elementen verkopen of kopen op de tweedehandssites.
Via Opalis vindt u gemakkelijk handelaars in deuren (en hang-en-sluitwerk) in België : https://opalis.be/nl/handelaars/rooster?combine=&materials=7

c. Recycleren

Zodra de deur aangekomen is in het sorteercentrum, wordt ze afgebroken om de houten elementen van de metalen elementen te scheiden. Omdat het deurblad geverfd is en uit een combinatie van massief hout en spaanplaathout bestaat, wordt het verbrand (in 85% van de gevallen). Het kan niet zo vaak worden gerecycleerd (15 % van de gevallen).

Sorteercentra in Brussel, Recypark voor particulieren:
https://www.arp-gan.be/nl/Recypark.html

Professionals moeten zich tot sorteercentra voor professionals richten. 
Raadpleeg het tabblad “Afval” in het menu “nuttige informatie ” voor meer informatie over de ophaalplaatsen.