Muurdeksel uit blauwe hardsteen

Dit zijn traditioneel muurdeksels die zich op de bovenzijde van de scheidingsmuren bevinden die de Brusselse huizen van elkaar scheiden. Ze bestaan doorgaans uit terracotta en zijn uitsluitend bestemd voor deze toepassing.
Tegenwoordig zijn er ook muurdeksels uit beton of blauwe hardsteen. Wanneer deze een eenvoudige geometrie hebben, kunnen ze gemakkelijk worden gerecupereerd en hergebruikt als dorpel, trede …
Tegenwoordig bestaan de meest voorkomende muurdeksels uit blauwe hardsteen, beton of zink of aluminium. Deze worden meestal uitsluitend op een mortelbed geplaatst zonder in elkaar te grijpen of elkaar te overlappen.

ALGEMENE INSPECTIE

Het gaat er hier om na te gaan of het element of het materiaal nog in goede staat is, of het veranderingen heeft ondergaan en of het nog de moeite waard is om het te bewaren zoals het is. Er moeten meerdere vragen worden gesteld:

a. Is het muurdeksel gebarsten?

Gebarsten blauwe hardstenen kunnen aan elkaar worden gelijmd, maar het esthetische resultaat kan niet worden gegarandeerd.

b. Zijn er witte nerven zichtbaar op het oppervlak van de steen?

Er moet op het uiterlijk van de steen worden gelet. Als er witte groeven/nerven zichtbaar zijn op het oppervlak, is de kans groter dat de steen op deze plaatsen zal breken. U zult des te voorzichtiger moeten zijn.

c. Welke ondergrond/bevestigingsmethode is er voor het muurdeksel gebruikt?

Als het muurdeksel uit blauwe hardsteen bestaat, is de kans groot dat het op een bed van mortel op basis van cement geplaatst is.

ONDERHOUD 

Onderhoud het element, zodat het er mooi blijft uitzien en langer meegaat.

Op de website van de Belgische blauwe hardsteen zijn een aantal onderhoudstips terug te vinden: https://www.pierrebleuebelge.be/nl/belgische-blauwe-hardsteen/blauwe-hardsteen-onderhouden-kinderspel/

DECONSTRUCTIEMETHODE

  1. Kennisnemen van het element: benaming van de materialen en voorafgaande inspectie (raadpleeg punt 1. Algemene inspectie)
  2. Voorbereiding van het gereedschap, de uitrustingen en de tijd die nodig is om de demontage uit te voeren
  3. Demontage

Momenteel hebben slechts een aantal elementen een gedetailleerde verklarende fiche van de te volgen procedures.

Er bestaat nog geen demontagefiche voor dit materiaal.
De procedure is evenwel min of meer dezelfde als voor een raamdorpel (zie fiche “ Dorpel uit steen ”).
Omdat het muurdeksel minder dik is dan een dorpel (4-6 cm), is het een kwestie van voorzichtig te zijn bij het demonteren van dat laatste, zodat het muurdeksel niet breekt.

HERGEBRUIK

Ik kan mijn element voortaan hergebruiken voor het doel waarvoor het voorzien was, of voor een ander doel.

Voor meer informatie over muurdeksels voor hergebruik:
https://opalis.be/nl/materialen/stenen-dorpels-treden-en-breukstenen

Bron: Vla-architecture

Verwerking van oude muurdeksels tot raamdorpels.

MET WIE CONTACT OPNEMEN OM TE …

Dit punt zal u helpen om contacten en adressen te vinden om het materiaal de kans op een tweede leven te schenken, en u in het uiterste geval vertellen waar u heen moet als u het element wilt afvoeren.

a. Renoveren / opknappen

Steenhouwers: https://www.pierrebleuebelge.be/nl/ons-netwerk/

Raadpleeg ook het tabblad “ Contacten ” in het menu “ Nuttige informatie ” voor een lijst van nuttige personen.

b. Schenken / verkopen / kopen

U kunt uw elementen verkopen of kopen op de tweedehandssites.

Via Opalis vindt u gemakkelijk handelaars in muurdeksels:
https://opalis.be/nl/handelaars/rooster?combine=&materials=197

c. Recycleren

“ In dit geval is het echt “downcycling”: in het sorteercentrum is de kans dat de steen door een handelaar gerecupereerd wordt zeer klein. De dorpel maakt meer kans om bij het “inert afval” te belanden. Hij wordt dan vergruisd tot granulaten die als steenslag voor de wegfunderingen of in de betonproductie hergebruikt kunnen worden. Spijtig, want dit element is nog waardevol, vooral omdat het winnen van blauwe steen van deze omvang in de groeven zeldzaam en duur wordt. ”
Bron: materiaalfiche “ raamdorpel in blauwe hardsteen ” Homegrade-spel

Sorteercentra in Brussel, Recypark voor particulieren:
https://www.arp-gan.be/nl/Recypark.html

Professionals moeten zich tot sorteercentra voor professionals richten. 
Raadpleeg het tabblad “Afval” in het menu “nuttige informatie ” voor meer informatie over de ophaalplaatsen.