Waterafvoerpijp

Dit zijn metalen of plastic verticale buizen die het water dat via de daken wordt verzameld, naar de riolering of de regenwatertank voeren.

ALGEMENE INSPECTIE

Het gaat er hier om na te gaan of het element of het materiaal nog in goede staat is, of het veranderingen heeft ondergaan en of het nog de moeite waard is om het te bewaren zoals het is. Er moeten meerdere vragen worden gesteld.

a. Zijn de elementen in goede staat?

Ga na of ze niet doorboord, verroest of gebarsten zijn, en of ze niet te breekbaar geworden zijn.

b. Welke buislengte is er beschikbaar?

Om te zien wat u ermee kunt doen (reparaties van andere afvoerpijpen, nieuwe afvoerpijp, element voor een betonbekisting, ventilatiebuis …)

c. Uit welk materiaal bestaat de afvoerpijp?

Metaal of plastic? Het is belangrijk om te weten dat een afvoerpijp uit pvc breekbaarder en minder gemakkelijk te repareren is dan een afvoerpijp uit bijvoorbeeld zink of staal.

Vanuit financieel oogpunt is het recupereren van een stuk waterafvoerpijp uit pvc niet rendabel (tenzij u er onmiddellijk en zonder wijzigingen gebruik van maakt).

ONDERHOUD

Onderhoud het element, zodat het er mooi blijft uitzien en langer meegaat.

De afvoerpijp zelf heeft geen bijzonder onderhoud nodig.
Er zal moeten worden nagegaan of de afvoerpijp stroomopwaarts niet verstopt raakt ter hoogte van de verbinding met de daklijst, om problemen met insijpelend vocht te voorkomen.

DECONSTRUCTIEMETHODE

  1. Kennisnemen van het element: benaming van de materialen en voorafgaande inspectie (raadpleeg punt 1. Algemene inspectie)
  2. Voorbereiding van het gereedschap, de uitrustingen en de tijd die nodig is om de demontage uit te voeren
  3. Demontage

Momenteel hebben slechts een aantal elementen een gedetailleerde verklarende fiche van de te volgen procedures.

Er bestaat nog geen demontagefiche voor dit materiaal.

HERGEBRUIK

Ik kan mijn element voortaan hergebruiken voor het doel waarvoor het voorzien was, of voor een ander doel.

Waarom zou u als doe-het-zelver uw stukken buis niet hergebruiken om er bloembakken, een opbergruimte voor schoenen of een opbergruimte voor gereedschap van te maken?
Als u “ pvc-buizen decoratie ” invoert op Pinterest, vindt u 1001 ideeën om uw buizen een tweede leven te schenken.

Bron: comment-economiser.fr

MET WIE CONTACT OPNEMEN OM TE …

Dit punt zal u helpen om contacten en adressen te vinden om het materiaal de kans op een tweede leven te schenken, en u in het uiterste geval vertellen waar u heen moet als u het element wilt afvoeren.

a. Renoveren

Raadpleeg het tabblad “ Contacten ” in het menu “ Nuttige informatie ” voor een lijst van nuttige personen.

Op het internet kunt u informatie vinden om uw elementen te repareren. Gewoon zoeken op “ hoe een waterafvoerpijp uit pvc repareren ” en klaar!

b. Schenken / verkopen

Deze elementen hebben een lage marktwaarde. Men kan geen ijzer met handen breken, maar u kunt u altijd proberen om uw elementen op tweedehandssites te verkopen of te kopen.

c. Recycleren

Het plastic zal uiteindelijk bij het grofvuil belanden en vervolgens worden verbrand op een stortplaats, terwijl de metalen (aluminium of zink) zullen worden gerecycleerd.
Sorteercentra in Brussel, Recypark voor particulieren:
https://www.arp-gan.be/nl/Recypark.html

Professionals moeten zich tot sorteercentra voor professionals richten. 
Raadpleeg het tabblad “Afval” in het menu “nuttige informatie ” voor meer informatie over de ophaalplaatsen.