Metalen trap

Rechte trappen, wenteltrappen of draaitrappen … We hebben het hier over metalen trappen die we zowel buiten, op binnenplaatsen en in tuinen, als in een woning aantreffen.

ALGEMENE INSPECTIE

Het gaat er hier om na te gaan of het element of het materiaal nog in goede staat is, of het veranderingen heeft ondergaan en of het nog de moeite waard is om het te bewaren zoals het is. Er moeten meerdere vragen worden gesteld.

a. Om welk type metaal gaat het?

Als het om een huis uit het begin tot het midden van de 20e eeuw gaat, zullen we vooral elementen uit gietijzer, staal of ijzer aantreffen.
Bij een nieuwer project kan het ook om aluminium of roestvrij staal gaan.

b. Is het element in goede staat (beschadigde delen, verroest metaal …)?

Misschien ontbreekt er een trede, schilfert de verf af of is het staal verroest.

In geval van een oude trap die verroest en/of beschadigd is op sommige structurele plaatsen (trapboom, treden, bevestigingen), is het beter om het hele gedeelte van de trap en indien nodig zelfs de hele trap te vervangen. Om veiligheidsredenen moet u immers vermijden om dubieuze elementen te behouden die zouden kunnen breken.
Nieuwere trappen zijn gunstiger voor hergebruik. U kunt dan overwegen om de trap volledig of gedeeltelijk te recupereren (uitsluitend trapbomen, bijvoorbeeld).

Bij reparaties moet u vooral de voorkeur geven aan een assemblage door de verschillende onderdelen vast te bouten.
Elementen lassen kan worden overwogen, maar alleen op onbehandeld staal (geen metallisatie of verzinking). Niet lassen met gietijzer.

Doe bij twijfel een beroep op een siersmid of een gekwalificeerde aannemer.

c. Hoe is de trap geassembleerd?

Het gaat over het algemeen om geprefabriceerde trappen die ter plaatse werden geassembleerd. Ze zullen dus gemakkelijk kunnen worden gedemonteerd om ze te behandelen of door te verkopen. Indien nodig zult u bepaalde onderdelen (bijvoorbeeld de leuningen van de trap) kunnen verwijderen door op de juiste plaats gebruik te maken van de slijpschijf.
Bewaar de schroeven en bevestigingsmiddelen goed, aangezien ze vandaag misschien niet meer worden verkocht.

Bewaar de schroeven en bevestigingsmiddelen goed, aangezien ze vandaag misschien niet meer worden verkocht.

ONDERHOUD

Onderhoud het element, zodat het er mooi blijft uitzien en langer meegaat.

Geen bijzonder onderhoud als de beschermende verf standhoudt.

Oude verflagen verwijderen en schoonmaken kunt u beter overlaten aan professionals in een werkplaats. Enerzijds voor de kwaliteit en de snelheid van uitvoering en anderzijds wegens het feit dat sommige verven die vroeger werden gebruikt, giftig zijn.
Het is ook mogelijk om het metaal manueel af te krabben en later opnieuw te verven.
Voor andere tips met chemische producten kunt u terecht op het internet of bij gespecialiseerde verkopers.

DECONSTRUCTIEMETHODE

  1. Kennisnemen van het element: benaming van de materialen en voorafgaande inspectie (raadpleeg punt 1. Algemene inspectie)
  2. Voorbereiding van het gereedschap, de uitrustingen en de tijd die nodig is om de demontage uit te voeren
  3. Demontage

Momenteel hebben slechts een aantal elementen een gedetailleerde verklarende fiche van de te volgen procedures.

Er bestaat nog geen demontagefiche voor dit materiaal.

HERGEBRUIK

Ik kan mijn element voortaan hergebruiken voor het doel waarvoor het voorzien was, of voor een ander doel.

Voor meer informatie over trappen voor hergebruik:
https://opalis.be/nl/materialen/trappen

Fotoverantwoording: Laurent Brandajs
Ontwerper: Vla-Architecture

De trapbomen van de oude metalen trap werden gerecupereerd om een nieuwe trap met houten treden te maken. De trapboom kon opnieuw worden geverfd om esthetisch bij het nieuwe project te passen.

MET WIE CONTACT OPNEMEN OM TE …

Dit punt zal u helpen om contacten en adressen te vinden om het materiaal de kans op een tweede leven te schenken, en u in het uiterste geval vertellen waar u heen moet als u het element wilt afvoeren.

a. Renoveren

Raadpleeg het tabblad “ contact en partners ” voor een lijst van nuttige personen.

b. Schenken / verkopen

U kunt uw elementen verkopen of kopen op de tweedehandssites.

Via Opalis vindt u gemakkelijk handelaars in trappen:
https://opalis.be/nl/handelaars/rooster?combine=&materials=188

c. Recycleren

In het sorteercentrum worden de metalen elementen gegroepeerd en gesorteerd om te worden gerecycleerd. De trap (of de metalen onderdelen ervan) komt uiteindelijk in de metaalcontainer terecht.

Schroothandelaars of sommige sorteercentra kunnen uw metalen ook terugnemen tegen betaling. Sommige metalen zijn meer waard dan andere: aluminium, koper of roestvrij staal zijn behoorlijk populair. Zorg er overigens voor dat u het ijzerwerk dat u wilt bewaren niet achterlaat vóór uw huis …

Rondtrekkende schroothandelaars zullen het ongevraagd en snel meenemen.

Sorteercentra in Brussel, Recypark voor particulieren:
https://www.arp-gan.be/nl/Recypark.html

Professionals moeten zich tot sorteercentra voor professionals richten. 
Raadpleeg het tabblad “Afval” in het menu “nuttige informatie ” voor meer informatie over de ophaalplaatsen.