Stenen trap

Het gaat hier om buitentrappen, vaak uit blauwe hardsteen, in achterplaatsen en tuinen, maar ook om marmeren binnentrappen in hallen van Brusselse herenhuizen.

ALGEMENE INSPECTIE

Het gaat er hier om na te gaan of het element of het materiaal nog in goede staat is, of het veranderingen heeft ondergaan en of het nog de moeite waard is om het te bewaren zoals het is. Er moeten meerdere vragen worden gesteld.

a. Is de steen gebarsten?

Het is mogelijk om een gebarsten steen opnieuw te lijmen. Als slechts één trede van uw trap gebarsten is, is het mogelijk om deze opnieuw te lijmen. Gaat het om meerdere elementen, dan is het waarschijnlijk de moeite waard om de beschadigde elementen te vervangen.
Ga na of de gebarsten of beschadigde elementen voor een ander doel kunnen worden gerecupereerd, vooral als het gaat om een edel gesteente zoals marmer.

b. Plaatsingsmethode

Gaat het om massieve stenen of om een bekleding op een ondergrond?

Ga na of de elementen als volgt zijn:

  • los te maken van hun ondergrond (te beginnen aan de bovenkant van de trap)
  • vervoerbaar door een of twee personen

Aarzel niet om een aannemer in te schakelen die over het juiste gereedschap beschikt om te voorkomen dat hij zichzelf bezeert of de elementen beschadigt.

ONDERHOUD

Onderhoud het element, zodat het er mooi blijft uitzien en langer meegaat.

a. Voor de treden uit blauwe hardsteen:

“ Reinigen gebeurt met borstel en water, de scheuren en de kleine breuken kunnen gedicht worden met minerale mortel (een noodzakelijk werk om waterinsijpeling te voorkomen waardoor bij vorst de steen zou barsten). Bij een grote breuk van een hoek of een kant kan een stukje steen worden ingezet: een duurdere ingreep waarvoor de interventie van een specialist nodig is. ”
Bron: materiaalfiche “ raamdorpel in blauwe hardsteen ” Homegrade-spel

b. Voor de treden uit marmer:

Het onderhoud van een marmeren trap is vrij eenvoudig: een zachte doek + zwarte zeep of marseillezeep

c. Zorg er evenwel voor dat

  • u geen agressieve producten gebruikt: schuurpoeder, afbijtmiddel, bleekmiddel, azijn …
  • u geen schuurmiddelen gebruikt: schraper, schuurspons.

Om uw marmeren trap te beschermen, kunt u deze ook bedekken met was en een vlekbestendig product.

Als u de trap tot slot opnieuw wilt laten glanzen, polijst u deze met een doek en gedearomatiseerde petroleum.

Houd er rekening mee dat vlekken op marmer sterk opvallen. Zorg er dus voor dat u de treden telkens afdroogt nadat u ze hebt gereinigd.

DECONSTRUCTIEMETHODE

  1. Kennisnemen van het element: benaming van de materialen en voorafgaande inspectie (raadpleeg punt 1. Algemene inspectie)
  2. Voorbereiding van het gereedschap, de uitrustingen en de tijd die nodig is om de demontage uit te voeren
  3. Demontage

Momenteel hebben slechts een aantal elementen een gedetailleerde verklarende fiche van de te volgen procedures.

Er bestaat nog geen demontagefiche voor dit materiaal.
U kunt echter inspiratie putten uit de methode voor de deconstructie van dorpels uit blauwe hardsteen met betrekking tot het benodigde gereedschap en de voorgestelde methodologie. Zie fiche “ dorpel in blauwe hardsteen ”.

HERGEBRUIK

Ik kan mijn element voortaan hergebruiken voor het doel waarvoor het voorzien was, of voor een ander doel.

Voor meer informatie over stenen trappen voor hergebruik:
https://opalis.be/nl/materialen/stenen-dorpels-treden-en-breukstenen

Bron: Vla-Architecture

De stenen elementen van de bovenstaande trap waren gerecupereerd om opnieuw te worden gebruikt in het nieuwe project voor de inrichting van de omgeving.

MET WIE CONTACT OPNEMEN OM TE …

Dit punt zal u helpen om contacten en adressen te vinden om het materiaal de kans op een tweede leven te schenken, en u in het uiterste geval vertellen waar u heen moet als u het element wilt afvoeren.

a. Renoveren

Raadpleeg het tabblad “ contact en partners ” voor een lijst van nuttige personen.

b. Schenken / verkopen

U kunt uw elementen verkopen of kopen op de tweedehandssites.

Via Opalis vindt u handelaars in stenen trappen: https://opalis.be/nl/handelaars/rooster?combine=&materials=197

c. Recycleren

Zowel voor treden uit blauwe hardsteen als voor marmeren treden:

“ In dit geval is het echt “downcycling”: in het sorteercentrum is de kans dat de steen door een handelaar gerecupereerd wordt zeer klein. De dorpel maakt meer kans om bij het “inert afval” te belanden. Hij wordt dan vergruisd tot granulaten die als steenslag voor de wegfunderingen of in de betonproductie hergebruikt kunnen worden. Spijtig, want dit element is nog waardevol, vooral omdat het winnen van blauwe steen van deze omvang in de groeven zeldzaam en duur wordt. ”
Bron: materiaalfiche “ raamdorpel in blauwe hardsteen ” Homegrade-spel

Sorteercentra in Brussel, Recypark voor particulieren:
https://www.arp-gan.be/nl/Recypark.html

Professionals moeten zich tot sorteercentra voor professionals richten.
Raadpleeg het tabblad “Afval” in het menu “nuttige informatie ” voor meer informatie over de ophaalplaatsen.