Aluminium raam

Ramen uit hout, pvc of aluminium zijn elementen die sterk onderhevig zijn aan de grillen van het weer. De technologie met betrekking tot de stijlen en de beglazing is sinds enkele jaren sterk geëvolueerd. Tegenwoordig behoren ramen om comfortredenen en onder invloed van strengere eisen op het gebied van energie-isolatie tot de eerste elementen die moeten worden vervangen. Ze worden vaak verkozen boven houten ramen om esthetische en onderhoudsredenen. Een aluminium raam heeft immers dunnere stijlen en vereist weinig of geen onderhoud.

ALGEMENE INSPECTIE

Het gaat er hier om na te gaan of het element of het materiaal nog in goede staat is, of het veranderingen heeft ondergaan en of het nog de moeite waard is om het te bewaren zoals het is. Er moeten meerdere vragen worden gesteld.

a. Controleer de staat van de beglazing en de voegen (gebarsten ruit, enkel glas of dubbelglas, voegen met scheurtjes)

Als een ruit gebarsten is en/of het om enkel glas gaat, is het mogelijk om deze te vervangen. Hetzelfde geldt voor voegen met scheurtjes. Als u te maken hebt met een aluminium raamkozijn met enkel glas, zal het interessanter zijn om alles te vervangen. Aangezien de raamkozijnen ouder zijn, zijn ze immers niet langer thermisch efficiënt.

b. Is er condensatie in het dubbelglas?

Als dat het geval is, is het glas beschadigd en bijgevolg niet langer efficiënt.

c. Ga na of u het raam correct kunt openen en sluiten

Als het raamkozijn verwrongen is of niet goed meer sluit, moet het waarschijnlijk worden vervangen.

ONDERHOUD 

Onderhoud het element, zodat het er mooi blijft uitzien en langer meegaat.

Een van de voordelen van aluminium raamkozijnen (vergeleken met hout) is dat ze geen bijzonder onderhoud vereisen.

Controleer en reinig indien nodig de condensaatafvoeropeningen in de onderzijde van de raamkozijnen.

DECONSTRUCTIEMETHODE

Om uw elementen te demonteren, moet u een aantal stappen volgen:

 1. Kennisnemen van het element: benaming van de materialen en voorafgaande inspectie (raadpleeg punt 1. Algemene inspectie)
 2. Voorbereiding van het gereedschap, de uitrustingen en de tijd die nodig is om de demontage uit te voeren
 3. Demontage

Met betrekking tot de stappen “ reiniging en bewaring met het oog op een toekomstige terugplaatsing ” kunt u de website http://reuse.brussels/nl/chassis-et-seuils-de-fenetre/ raadplegen.

a. Benaming van de materialen

b. Gereedschap, uitrusting en tijd die nodig is.

 • Aantal personen om te demonteren: 2
 • Tijd: 40 min
 • Hamer
 • Beitel
 • Cutter
 • Slijpschijf
 • Schroefmachine
 • Veiligheidshandschoenen
 • Veiligheidsbril
 • Masker
 • Veiligheidsschoenen

c. Demontage

1. Haal het raamkozijn uit de muur. Bescherm uw vloer tegen krassen en stof vooraleer u aan het werk begint. Haal vervolgens het raam uit het raamkozijn door het uit de paumelles te lichten.

2. Snijd met een cutter de siliconenafdichtingen aan de binnen- en buitenkant van het raamkozijn uit. In geval van een verankering door staartankers moeten deze ook vrijgemaakt worden.

3. In geval van een verankering door staartankers snijdt u deze af door middel van een slijpschijf.

4. In geval van een verankering door ankerschroeven spoort u deze op en schroeft u ze eruit.

5. Steek uw beitel of koevoet tussen het raamkozijn en de muur. Met behulp van het hefboomeffect heft u het raam uit de muur. Eenmaal het raamkozijn van de muur is losgemaakt, haalt u het raamkozijn met behulp van een tweede persoon uit de muur.

Zodra het raamkozijn is losgemaakt, zal het dan mogelijk zijn om ook de dorpel te recupereren. Raadpleeg daarvoor de fiche “ dorpel uit steen ”.

HERGEBRUIK/VERWERKING

Ik kan mijn element voortaan hergebruiken voor het doel waarvoor het voorzien was, of voor een ander doel.

Voor meer informatie over raamkozijnen voor hergebruik:
https://opalis.be/nl/materialen/raamkozijnen

MET WIE CONTACT OPNEMEN OM TE …

a. Renoveren

Raadpleeg het tabblad “ Contacten ” in het menu “ Nuttige informatie ” voor een lijst van nuttige personen.

b. Schenken / verkopen

U kunt uw elementen verkopen of kopen op de tweedehandssites.

Via Opalis vindt u gemakkelijk handelaars in ramen:
https://opalis.be/nl/handelaars/rooster?combine=&materials=19

c. Recycleren

“ Dit raam bestaat uit verschillende materialen. De kans op een goede recyclage wordt verhoogd als het raam wordt overgenomen door een schrijnwerker die toegang heeft tot een recyclagenetwerk voor ramen (particulieren hebben geen rechtstreekse toegang). Deze gespecialiseerde ondernemingen ontmantelen ze, zodat elk onderdeel afzonderlijk kan worden gerecycleerd. De dubbele beglazingen komen bij voorkeur in hun geheel aan om het sorteren te vergemakkelijken op basis van kleur, kwaliteit … De onzuiverheden (sporen van keramiek, plastic, metaal of andere) worden verwijderd. Het zuiver glas zal verbrijzeld worden en gedeeltelijk de grondstoffen in de smeltoven van de glasfabrikanten vervangen. Afhankelijk van zijn kwaliteit wordt het gerecycleerd tot ruiten, verpakkingen (flessen, bokalen …), voorruiten of tot glaswol. Het glas dat niet zuiver is wordt ofwel vergruisd en met ander inert afval vermengd om in funderingen of grondslag voor wegen te gebruiken, ofwel begraven omdat het onbrandbaar is in de verbrandingsoven. Het hang-en-sluitwerk in metaal zal worden overgenomen door recyclagenetwerken voor metalen. ”
Bron: Eindsorteercentrumfiche “ venster in pvc met dubbele beglazing ” Homegrade-spel

Sorteercentra voor particulieren recupereren de ramen in één stuk. Later zal het glas van de stijlen worden verwijderd.

Sorteercentra in Brussel, Recypark voor particulieren:
https://www.arp-gan.be/nl/Recypark.html

Professionals moeten zich tot sorteercentra voor professionals richten. 
Raadpleeg het tabblad “Afval” in het menu “nuttige informatie ” voor meer informatie over de ophaalplaatsen.