Houten raam

Ramen uit hout, pvc of aluminium zijn elementen die sterk onderhevig zijn aan de grillen van het weer. De technologie met betrekking tot de stijlen en de beglazing is sinds enkele jaren sterk geëvolueerd. Tegenwoordig behoren ramen om comfortredenen en onder invloed van strengere eisen op het gebied van energie-isolatie tot de eerste elementen die moeten worden vervangen. <br>In Brusselse woningen vinden we traditioneel houten raamkozijnen met enkel glas terug. Hebben de raamkozijnen die u aantreft een erfgoed- of esthetisch karakter, probeer dan de stijlen te bewaren en isolerend dubbelglas te plaatsen. Hiervoor bestaan gespecialiseerde bedrijven.

ALGEMENE INSPECTIE

Het gaat er hier om na te gaan of het element of het materiaal nog in goede staat is, of het veranderingen heeft ondergaan en of het nog de moeite waard is om het te bewaren zoals het is. Er moeten meerdere vragen worden gesteld.

a. Controleer de staat van de beglazing en de voegen (gebarsten ruit, enkel glas of dubbelglas, voegen met scheurtjes)

Als een ruit gebarsten is en/of het om enkel glas gaat, is het mogelijk om deze te vervangen. Hetzelfde geldt voor voegen met scheurtjes.

b. Controleer de staat van de stijlen: is het hout op sommige plaatsen verrot?

 • als het hout op een plaats verrot is, is het mogelijk om het deel in kwestie te vervangen.
 • als het hout op verschillende plaatsen verrot/beschadigd is, is het wellicht niet langer de moeite waard om het raamkozijn te recupereren.

Opgelet, controleer toch maar of uw raamkozijn erfgoedwaarde heeft.
Is het de moeite waard om inspanningen te leveren om het raamkozijn te bewaren?

c. Is het hout behandeld? Schilfert de verf af?

Wanneer de verf of de bescherming van het hout afschilfert of niet meer toereikend is, maar de stijlen nog altijd in goede staat zijn, kunt u overwegen om te schuren + opnieuw te schilderen.

Opgelet: oude raamkozijnen werden soms met lood geverfd. Bescherm uzelf dus met een geschikt masker als u de oude verf verwijdert voordat u de raamkozijnen opnieuw verft.

d. Ga na of u het raam correct kunt openen en sluiten

Als het raamkozijn verwrongen is of niet goed meer sluit omdat het oud is, moet het waarschijnlijk worden vervangen.
Dit soort problemen zorgt er immers voor dat er ingrijpendere werken moeten worden uitgevoerd op het raamkozijn. Het is dan logischer om het raamkozijn te vervangen door een nieuw houten raamkozijn.

ONDERHOUD 

Onderhoud het element, zodat het er mooi blijft uitzien en langer meegaat.

Voor een ongeverfd houten raamkozijn zal allereerst het deel aan de buitenzijde dat blootgesteld is aan weer en wind, moeten worden behandeld.
Behandel het raamkozijn eerst even met glaspapier, voordat u de beschermlaag aanbrengt (vernis, lazuurbeits, verf).

Aarzel niet om gespecialiseerde houtwinkels in te schakelen voor meer informatie over de producten en de aanbrengmethode en aanbrengfrequentie van de verschillende producten.

Controleer en reinig indien nodig de condensaatafvoeropeningen in de onderzijde van de raamkozijnen.

DECONSTRUCTIEMETHODE

Om uw elementen te demonteren, moet u een aantal stappen volgen:

 1. Kennisnemen van het element: benaming van de materialen en voorafgaande inspectie (raadpleeg punt 1. Algemene inspectie)
 2. Voorbereiding van het gereedschap, de uitrustingen en de tijd die nodig is om de demontage uit te voeren
 3. Demontage

Met betrekking tot de stappen “ reiniging en bewaring met het oog op een toekomstige terugplaatsing ” kunt u de website http://reuse.brussels/nl/chassis-et-seuils-de-fenetre/ raadplegen.

a. Benaming van de materialen

b. Gereedschap, uitrusting en tijd die nodig is.

Aantal personen om te demonteren: 2
Tijd: 40 min

 • Hamer
 • Beitel
 • Cutter
 • Slijpschijf
 • Schroefmachine
 • Veiligheidshandschoenen
 • Veiligheidsbril
 • Masker
 • Veiligheidsschoenen

c. Demontage

1. Haal het raamkozijn uit de muur. Bescherm uw vloer tegen krassen en stof vooraleer u aan het werk begint. Haal vervolgens het raam uit het raamkozijn door het uit de paumelles te lichten.

2. Snijd met een cutter de siliconenafdichtingen aan de binnen- en buitenkant van het raamkozijn uit. In geval van een verankering door staartankers moeten deze ook vrijgemaakt worden.

3. In geval van een verankering door staartankers snijdt u deze af door middel van een slijpschijf.

4. In geval van een verankering door ankerschroeven spoort u deze op en schroeft u ze eruit.

5. Steek uw beitel of koevoet tussen het raamkozijn en de muur. Met behulp van het hefboomeffect heft u het raam uit de muur. Eenmaal het raamkozijn van de muur is losgemaakt, haalt u het raamkozijn met behulp van een tweede persoon uit de muur.

Zodra het raamkozijn is losgemaakt, zal het dan mogelijk zijn om ook de dorpel te recupereren. Raadpleeg daarvoor de fiche “ dorpel uit steen ”.

HERGEBRUIK/VERWERKING

Ik kan mijn element voortaan hergebruiken voor het doel waarvoor het voorzien was, of voor een ander doel.

Voor meer informatie over raamkozijnen voor hergebruik:
https://opalis.be/nl/materialen/raamkozijnen

Schuifraamkozijn en vast raamkozijn op de uitbreiding.
Bron: VLA-Architecture en Sophie Boone

Het is ook mogelijk om het raam voor andere toepassingen te gebruiken; het internet staat vol met inspirerende voorbeelden.

“ Enkele ideeën: glazen binnenwand, serre, tuinhuisje, deur van meubilair. Er worden ook methodes getest om de profielen op te delen en het hout als kopshouten vloer te gebruiken. ”
Bron: materiaalfiche  houten raamkozijn ” Homegrade

MET WIE CONTACT OPNEMEN OM TE …

a. Renoveren / opknappen

Voor oude houten raamkozijnen: in het Register van de beroepen van het architecturaal patrimonium (http://www.patrimoine-metiers.be/companies/search) vindt u een goedgevuld adresboekje van professionals die in verschillende branches van de bouw werken. Deze professionals zullen u van dienst kunnen zijn om bepaalde elementen van uw woning op te knappen, te renoveren of aan te vullen.

Publicatie van Homegrade “Historisch houten venster”: https://homegrade.brussels/wp-content/uploads/Publications_internes/brochures/Homegrade-2014-08-Fenêtre-ancienne-en-bois.pdf

Raadpleeg ook het tabblad “ Contacten ” in het menu “ Nuttige informatie ” voor een lijst van nuttige personen.

b. Schenken / verkopen

U kunt uw elementen verkopen of kopen op de tweedehandssites.

Via Opalis vindt u gemakkelijk handelaars in ramen:
https://opalis.be/nl/handelaars/rooster?combine=&materials=19

c. Recycleren

“ Dit raam bestaat uit verschillende materialen. De kans op een goede recyclage wordt verhoogd als het raam wordt overgenomen door een schrijnwerker die toegang heeft tot een recyclagenetwerk voor ramen (particulieren hebben geen rechtstreekse toegang). Deze gespecialiseerde ondernemingen ontmantelen ze, zodat elk onderdeel afzonderlijk kan worden gerecycleerd. De dubbele beglazingen komen bij voorkeur in hun geheel aan om het sorteren te vergemakkelijken op basis van kleur, kwaliteit … De onzuiverheden (sporen van keramiek, plastic, metaal of andere) worden verwijderd. Het zuiver glas zal verbrijzeld worden en gedeeltelijk de grondstoffen in de smeltoven van de glasfabrikanten vervangen. Afhankelijk van zijn kwaliteit wordt het gerecycleerd tot ruiten, verpakkingen (flessen, bokalen …), voorruiten of tot glaswol. Het glas dat niet zuiver is wordt ofwel vergruisd en met ander inert afval vermengd om in funderingen of grondslag voor wegen te gebruiken, ofwel begraven omdat het onbrandbaar is in de verbrandingsoven. Het hang-en-sluitwerk in metaal zal worden overgenomen door recyclagenetwerken voor metalen. ”
Bron: Eindsorteercentrumfiche “ venster in pvc met dubbele beglazing ” Homegrade-spel

Alleen ongeverfd en onbehandeld hout kan echt worden gerecycleerd. De rest zal grotendeels worden verbrand.

Sorteercentra voor particulieren recupereren de ramen in één stuk. Later zal het glas van de stijlen worden verwijderd.

Sorteercentra in Brussel, Recypark voor particulieren:
https://www.arp-gan.be/nl/Recypark.html

Professionals moeten zich tot sorteercentra voor professionals richten. 
Raadpleeg het tabblad “Afval” in het menu “nuttige informatie ” voor meer informatie over de ophaalplaatsen.