Douchecabine

De douchecabine is recenter dan de badkuip en wordt geplaatst als een compleet geheel met inbegrip van wanden, een bak en kraanwerk. Het is ook mogelijk dat de bak alleen tegen een of meerdere muren wordt geplaatst. De douchebak kan uit kunststof, keramiek, acryl of, iets zeldzamer, steen bestaan.

ALGEMENE INSPECTIE

Het gaat er hier om na te gaan of het element of het materiaal nog in goede staat is, of het veranderingen heeft ondergaan en of het nog de moeite waard is om het te bewaren zoals het is. Er moeten meerdere vragen worden gesteld.

a. Is de bak of zijn de wanden gebarsten?

Als de bak gebarsten is, is het niet de moeite waard om deze te bewaren. Er zullen zich zeker problemen met de afwatering onder de bak voordoen.
Als de wanden beschadigd zijn (gebarsten, afdichtingen te sterk beschadigd), maar de bak niet beschadigd is, kan het geheel worden losgemaakt en kan alleen de bak worden bewaard.

b. Is het email gedeukt?

Voor een douchebak uit keramiek:

“Bij barstjes kan het porselein plaatselijk gerepareerd worden door middel van een herstelproduct en aangepaste verf (er zijn reparatiekits in de handel). ”
Bron: materiaalfiche “ oude wastafel in porselein ” Homegrade-spel

c. In welke staat zijn de leidingen en het kraanwerk?

Over het algemeen zijn dit de onderdelen die het hardst te lijden hebben. U moet dus de staat ervan controleren, voordat u overweegt om de douchebak later te hergebruiken.
Controleer ook of de stop nog in goede staat is. Indien nodig moet deze worden vervangen of moet de afdichting worden vervangen.

ONDERHOUD

Onderhoud het element, zodat het er mooi blijft uitzien en langer meegaat.

Witte azijn om de kalk te verwijderen, water en zeep voor de rest.
Gebruik geen producten die te sterk schuren. Het gevaar bestaat dat deze de siliconenafdichtingen zouden beschadigen.

DECONSTRUCTIEMETHODE

Om uw elementen te demonteren, moet u een aantal stappen volgen:

 • Kennisnemen van het element: benaming van de materialen en voorafgaande inspectie (raadpleeg punt 1. Algemene inspectie)
 • Voorbereiding van het gereedschap, de uitrustingen en de tijd die nodig is om de demontage uit te voeren
 • Demontage

Met betrekking tot de stappen “ reiniging en bewaring met het oog op een toekomstige terugplaatsing&nbsp” kunt u de website http://reuse.brussels/nl/cabines-de-douche-et-accessoires/

raadplegen

a. Benaming van de materialen

b. Gereedschap, uitrusting en tijd die nodig is.

Aantal personen om te demonteren: 2
Tijd: 90 min

 • Engelse sleutel
 • Beitel
 • Moker
 • Kruis- en platte schroevendraaier
 • Veiligheidshandschoenen
 • Kruipolie
 • Einddoppen
 • Cutter
 • Veiligheidsschoenen

c. Demontage

1. Maak de cabine los van de muur. Demonteer de glazen wanden om het geheel lichter te maken. Als uw cabine is uitgerust met een deur, begint u met deze te demonteren door de scharnierschroef in het bovenframe van de cabine uit te schroeven. Demonteer vervolgens de bovenrails van het cabineframe door de bevestigingsschroeven uit te schroeven.

2. Met behulp van een cutter snijdt u de dichtingen los. Verschuif dan de cabine of de bak zodat u bij de aansluitslang en het afvoersysteem kunt. De bak is soms ingewerkt in de betegeling. In dat geval moet u hem voorzichtig loskappen uit de betegeling met een hamer en een beitel

3. Koppel de watertoevoer en -afvoer van de douchecabine af. Sluit het water af. Als de toevoerslangen zijn aangesloten op een stopkraan en deze bereikbaar zijn, volstaat het deze te sluiten en de douchekraan helemaal open te draaien om de installatie af te laten

4. Indien er geen stopkraan aanwezig is of deze vastzit (wat vaak voorkomt ten gevolge van kalkaanslag), draait u de hoofdkraan achter de meter dicht. Vervolgens draait u de douchekraan helemaal open om de leidingen te laten leeglopen.

5. Schroef de koppelingen van de toevoerslangen los met behulp van een Engelse sleutel en een universele tang, waarna u ze met de hand kunt loskoppelen. Er loopt altijd nog een beetje water uit, dus voorziet u best een opvangbakje of doek onder de koppelingen. Als u de hoofdkraan hebt dichtgedraaid, moet u de toevoerkoppelingen afsluiten met passende einddoppen

 6. Koppel het afvoersysteem los van de afvoerplug. Deze kunnen als volgt verbonden zijn:
• ineengeschoven: het volstaat dan eraan te trekken om ze los te maken
• gelijmd: als u er niet in slaagt ze met de hand los te maken, kunt u een heteluchtpistool gebruiken.
• geklemd: schroef de bevestigingsring los voordat u de elementen loskoppelt.

7. Trek de bak weg van de muur. Schroef vervolgens met de hand of met een universele tang de bevestigingsringen los die de afvoerplug op zijn plaats houden.

8. Schroef de mengkraan en het toebehoren los met een Engelse sleutel. Gebruik een stuk doek om de bevestigingsring te beschermen. Demonteer vervolgens de douchekophouder en andere hulpstukken. Indien de slang verbonden is met de cabinewand, draait u de bevestigingsmoer aan de achterkant van de wand los met een Engelse sleutel of een universele tang.

9. Als de slangen en het toebehoren nog in goede staat zijn, recupereert u deze ook. De dichtingen worden best vervangen om een perfecte dichting te garanderen. Wat het afvoersysteem betreft, reinigt u de verschillende delen van de sifon met lauw water en een reinigingsmiddel om ze te hergebruiken.

HERGEBRUIK

Ik kan mijn element voortaan hergebruiken voor het doel waarvoor het voorzien was, of voor een ander doel.

We hebben op dit ogenblik nog geen voorbeeld van het hergebruik van douchecabines. En u?

MET WIE CONTACT OPNEMEN OM TE …

Dit punt zal u helpen om contacten en adressen te vinden om het materiaal de kans op een tweede leven te schenken, en u in het uiterste geval vertellen waar u heen moet als u het element wilt afvoeren.

a. Renoveren

Raadpleeg het tabblad “ Contacten ” in het menu “ Nuttige informatie ” voor een lijst van nuttige personen.

b. Schenken / verkopen

U kunt uw elementen verkopen of kopen op de tweedehandssites.

c. Recycleren

Alles hangt af van de samenstelling van de douchebak en de wanden.
Plastic wanden en bak: geen recyclage, zullen bij het grofvuil belanden om uiteindelijk op de stortplaats terecht te komen, of te worden vermalen + verbrand.
Het plaatglas zal uiteindelijk ook bij het grofvuil belanden.

Keramische bak: bij het inert afval te sorteren, dat zal worden vermalen en hergebruikt.

Sorteercentra in Brussel, Recypark voor particulieren:
https://www.arp-gan.be/nl/Recypark.html

Professionals moeten zich tot sorteercentra voor professionals richten. 
Raadpleeg het tabblad “Afval” in het menu “nuttige informatie ” voor meer informatie over de ophaalplaatsen.