Dorpel uit steen

Dorpels uit steen zijn meestal gemaakt van blauwe hardsteen. Ze worden aangetroffen ter hoogte van ramen of buitendeuren. In de context van hergebruik zullen we het vooral over raamdorpels hebben, die minder onderhevig zijn aan slijtage en gemakkelijker te demonteren zijn dan deurdorpels.

ALGEMENE INSPECTIE

Het gaat er hier om na te gaan of het element of het materiaal nog in goede staat is, of het veranderingen heeft ondergaan en of het nog de moeite waard is om het te bewaren zoals het is. Er moeten meerdere vragen worden gesteld.

a. Is de steen gebarsten?

Het is mogelijk om een gebarsten steen opnieuw te lijmen. Dit procedé is misschien de moeite waard voor een drempel die bedoeld is om op zijn plaats te blijven, maar voor hergebruik is het minder interessant met het oog op de inspanningen die moeten worden geleverd om de dorpel te bewaren.

ONDERHOUD

Onderhoud het element, zodat het er mooi blijft uitzien en langer meegaat.

Op de website van de Belgische blauwe hardsteen zijn een aantal onderhoudstips terug te vinden: https://www.pierrebleuebelge.be/nl/belgische-blauwe-hardsteen/blauwe-hardsteen-onderhouden-kinderspel/

“ Reinigen gebeurt met borstel en water, de scheuren en de kleine breuken kunnen gedicht worden met minerale mortel (een noodzakelijk werk om waterinsijpeling te voorkomen waardoor bij vorst de steen zou barsten). Bij een grote breuk van een hoek of een kant kan een stukje steen worden ingezet: een duurdere ingreep waarvoor de interventie van een specialist nodig is. 
Bron: materiaalfiche “ raamdorpel in blauwe hardsteen ” Homegrade-spel

DECONSTRUCTIEMETHODE

Om uw elementen te demonteren, moet u een aantal stappen volgen:

 1. Kennisnemen van het element: benaming van de materialen en voorafgaande inspectie (raadpleeg punt 1. Algemene inspectie)
 2. Voorbereiding van het gereedschap, de uitrustingen en de tijd die nodig is om de demontage uit te voeren
 3. Demontage

Met betrekking tot de stappen “ reiniging en bewaring met het oog op een toekomstige terugplaatsing ” kunt u de website http://reuse.brussels/nl/chassis-et-seuils-de-fenetre/ raadplegen.

a. Benaming van de materialen

b. Gereedschap, uitrusting en tijd die nodig is

Aantal personen om te demonteren: 2

 • Hamer
 • Beitel
 • Cutter
 • Slijpschijf
 • Schroefmachine
 • Veiligheidshandschoenen
 • Veiligheidsbril
 • Masker
 • Veiligheidsschoenen

c. Demontage

De dorpel kan worden gerecupereerd zodra het raamkozijn of de deur losgemaakt is. Raadpleeg voor deze voorafgaande stappen een van de “ Raam ”-fiches (De 3 raamfiches beschrijven dezelfde demontagemethode).

Verwijder eventueel vuil op de blauwe hardsteen

Maak de boven-, onder-, en zijkant van de vensterdorpel los. Wees voorzichtig, want dorpels breken gemakkelijk.

Duw de dorpel uit zijn inkeping weg en recupereer de dorpel. Opgelet: natuursteendorpels zijn zeer zwaar! Voorzie dus geschikte gereedschappen en installaties (indien nodig een stelling, bescherming van de omgeving …)

HERGEBRUIK

Ik kan mijn element voortaan hergebruiken voor het doel waarvoor het voorzien was, of voor een ander doel.

Voor meer informatie over dorpels voor hergebruik:
https://opalis.be/nl/materialen/stenen-dorpels-treden-en-breukstenen

Een dorpel kan in zijn geheel worden hergebruikt of overgeslepen om er een ander op maat gebracht element van te maken (andere dunnere drempel, trede van een trap, vloerbedekking …)

De dorpel van dit schuifraamkozijn bestaat uit twee oude raamdorpels. Deze werden in de juiste maat gebracht en gedeeltelijk uitgesneden, om een kelderventilatie te realiseren (opening in het midden).

MET WIE CONTACT OPNEMEN OM TE …

Dit punt zal u helpen om contacten en adressen te vinden om het materiaal de kans op een tweede leven te schenken, en u in het uiterste geval vertellen waar u heen moet als u het element wilt afvoeren.

a. Renoveren

Raadpleeg het tabblad “ contact en partners ” voor een lijst van nuttige personen.

b. Schenken / verkopen

U kunt uw elementen verkopen of kopen op de tweedehandssites.

Via Opalis vindt u gemakkelijk handelaars in stenen dorpels: https://opalis.be/nl/handelaars/rooster?combine=&materials=197

c. Recycleren

“ In dit geval is het echt “downcycling”: in het sorteercentrum is de kans dat de steen door een handelaar gerecupereerd wordt zeer klein. De dorpel maakt meer kans om bij het “inert afval” te belanden. Hij wordt dan vergruisd tot granulaten die als steenslag voor de wegfunderingen of in de betonproductie hergebruikt kunnen worden. Spijtig, want dit element is nog waardevol, vooral omdat het winnen van blauwe steen van deze omvang in de groeven zeldzaam en duur wordt. ”
Bron: materiaalfiche “ raamdorpel in blauwe hardsteen ” Homegrade-spel

Sorteercentra in Brussel, Recypark voor particulieren:
https://www.arp-gan.be/nl/Recypark.html

Professionals moeten zich tot sorteercentra voor professionals richten. 
Raadpleeg het tabblad “Afval” in het menu “nuttige informatie ” voor meer informatie over de ophaalplaatsen.