Muurdeksel uit geëmailleerde terracotta

Dit zijn traditioneel muurdeksels die zich op de bovenzijde van de scheidingsmuren bevinden die de Brusselse huizen van elkaar scheiden. Ze bestaan doorgaans uit terracotta en zijn uitsluitend bestemd voor deze toepassing. Tegenwoordig zijn er ook muurdeksels uit beton of blauwe hardsteen. Wanneer deze een eenvoudige geometrie hebben, kunnen ze gemakkelijk worden gerecupereerd en hergebruikt als dorpel, trede … Muurdeksels worden over het algemeen ineengevoegd en op een bed van mortel op basis van kalk of cement geplaatst.

ALGEMENE INSPECTIE

Het gaat er hier om na te gaan of het element of het materiaal nog in goede staat is, of het veranderingen heeft ondergaan en of het nog de moeite waard is om het te bewaren zoals het is. Er moeten meerdere vragen worden gesteld.

“ De levensduur van pannen, leistenen en muurdeksels is afhankelijk van hun intrinsieke eigenschappen maar ook van hun blootstelling en de weersomstandigheden tijdens de eerste gebruiksfase. Aan de hand van een aantal aanwijzingen, aangevuld met beknopte tests, kunt u snel vaststellen of pannen van mindere kwaliteit zijn:
◦ de kleur (een donkerdere pan is beter gebakken en dus beter bestand tegen vorst)
◦ het geluid dat ze geven wanneer u er lichtjes op klopt (een dof geluid wijst op een grote porositeit of een haarscheurtje)
◦ het gemak waarmee ze afschilferen als u erover krabt
◦ de snelheid waarmee ze een kleine hoeveelheid water absorberen
◦ de aanwezigheid van mos is ook een goede indicator van een te grote porositeit
◦ pannen die afkomstig zijn van stallen, gaan gemakkelijk schilferen door het contact met stikstof en zwavel. ”
Bron: https://opalis.be/nl/materialen/dakpannen-leistenen-en-muurdeksels

a. Is het muurdeksel gebarsten?

Als het muurdeksel gebarsten of beschadigd is, is het beter om het te vervangen door een identiek stuk (sommige handelaars in materialen voor hergebruik hebben er in hun bezit).

b. Welke ondergrond/bevestigingsmethode is er voor het muurdeksel gebruikt?

Een muurdeksel dat op een bed van cementmortel geplaatst is, zal moeilijker te verwijderen zijn dan een mortel op basis van kalk. Die laatste is veel brokkeliger (schraap met een metalen voorwerp om de brokkeligheid te testen). In dat geval zal het veel gemakkelijker zijn om de elementen te recupereren.

ONDERHOUD 

Onderhoud het element, zodat het er mooi blijft uitzien en langer meegaat.

Het email van een muurdeksel uit terracotta doet dienst als bescherming en daarom is onderhoud niet nodig.

DECONSTRUCTIEMETHODE

  1. Kennisnemen van het element: benaming van de materialen en voorafgaande inspectie (raadpleeg punt 1. Algemene inspectie)
  2. Voorbereiding van het gereedschap, de uitrustingen en de tijd die nodig is om de demontage uit te voeren
  3. Demontage

Momenteel hebben slechts een aantal elementen een gedetailleerde verklarende fiche van de te volgen procedures.

Er bestaat nog geen demontagefiche voor dit materiaal.

Hier vindt u bijvoorbeeld een methode om een gebroken muurdeksel te verwijderen: https://portail-cloture.ooreka.fr/fiche/voir/281415/reparer-la-couvertine-d-un-muret

HERGEBRUIK/VERWERKING

Ik kan mijn element voortaan hergebruiken voor het doel waarvoor het voorzien was, of voor een ander doel.

Voor meer informatie over muurdeksels voor hergebruik:
https://opalis.be/nl/materialen/dakpannen-leistenen-en-muurdeksels

MET WIE CONTACT OPNEMEN OM TE …

Dit punt zal u helpen om contacten en adressen te vinden om het materiaal de kans op een tweede leven te schenken, en u in het uiterste geval vertellen waar u heen moet als u het element wilt afvoeren.

a. Renoveren

Raadpleeg het tabblad “ Contacten ” in het menu “ Nuttige informatie ” voor een lijst van nuttige personen.

b. Schenken / verkopen / kopen

U kunt uw elementen verkopen of kopen op de tweedehandssites.

Via Opalis vindt u gemakkelijk handelaars in muurdeksels:
https://opalis.be/nl/handelaars/rooster?combine=&materials=196

c. Recycleren

Net zoals bakstenen zijn muurdeksels uit terracotta gedoemd om uiteindelijk bij het inert afval in het containerpark te belanden.

“ (…) Ze zullen tot granulaten vergruisd worden (van verschillende groottes naargelang van het toekomstig gebruik) en in kleine hoeveelheden hergebruikt kunnen worden als steenslag voor wegfunderingen of betonproductie.”
Bron: materiaalfiche “ machinestenen gebonden met cementmortel ” Homegrade-spel

Sorteercentra in Brussel, Recypark voor particulieren:
https://www.arp-gan.be/nl/Recypark.html

Professionals moeten zich tot sorteercentra voor professionals richten. 
Raadpleeg het tabblad “Afval” in het menu “nuttige informatie ” voor meer informatie over de ophaalplaatsen.