Houten trap

“Trappen zijn complexe schrijnwerkconstructies die bedoeld zijn om te blijven. Het gebeurt evenwel dat ze uit een gebouw moeten worden gehaald: bijvoorbeeld bij een verandering van de circulatie in het gebouw of bij afbraak. Sommige trappen kunnen worden gerecupereerd en verkocht op de hergebruikmarkt. ”
Rechte trappen, wenteltrappen, met of zonder overloop, uit dennenhout, uit eikenhout of uit beukenhout … We hebben het hier over houten trappen ter hoogte van de hoofdcirculatie in woningen.

ALGEMENE INSPECTIE

Het gaat er hier om na te gaan of het element of het materiaal nog in goede staat is, of het veranderingen heeft ondergaan en of het nog de moeite waard is om het te bewaren zoals het is. Er moeten meerdere vragen worden gesteld.

a. Is het hout verrot of aangetast door insecten, knaagdieren of schimmels?

Is dat het geval, ga dan na hoe groot het probleem is. Gaat het maar om een of twee treden, dan kunt u deze vervangen. Is de structuur van de trap aangetast, ga dan te rade bij een schrijnwerker om te zien of het probleem kan worden opgelost.
Als er twijfel bestaat over de aanwezigheid van de huiszwam, is het mogelijk om een laboratoriumtest bij brulabo uit te voeren. http://www.brulabo.irisnet.be

b. Hoe is de trap geassembleerd?

Ga na of het om een geprefabriceerde trap gaat, dan wel om een trap op maat die ter plaatse gemonteerd is. Een trapdeel tussen twee trapportalen of een volledige geprefabriceerde trap recupereren is heel gemakkelijk. Het is ook mogelijk om de elementen van een trap op maat te recupereren, maar u zult meer aanpassingswerk hebben.
Ga bij een terugplaatsing ter plaatse na of de trap nog sterk genoeg is. Doe bij twijfel een beroep op een schrijnwerker.

ONDERHOUD

Onderhoud het element, zodat het er mooi blijft uitzien en langer meegaat.
Door het gebruik van de trap verslijten de treden. Als de trap geverfd of gevernist is, moet u dat na enkele jaren waarschijnlijk opnieuw doen. Als het hout ruw is, is het een goed idee om er olie of was op aan te brengen om het hout te voeden en te beschermen.

DECONSTRUCTIEMETHODE

  1. Kennisnemen van het element: benaming van de materialen en voorafgaande inspectie (raadpleeg punt 1. Algemene inspectie)
  2. Voorbereiding van het gereedschap, de uitrustingen en de tijd die nodig is om de demontage uit te voeren
  3. Demontage

Momenteel hebben slechts een aantal elementen een gedetailleerde verklarende fiche van de te volgen procedures.

Er bestaat nog geen demontagefiche voor houten trappen. Als u op het internet gaat zoeken en “ een houten trap  demonteren ” invoert, zult u al enkele demontagetips en -trucs terugvinden. Gaat het om een trap die moeilijker te demonteren is, ga dan zeker te rade bij een schrijnwerker.

HERGEBRUIK

Ik kan mijn element voortaan hergebruiken voor het doel waarvoor het voorzien was, of voor een ander doel.

Bij het hergebruik van een trap moet u op het comfort letten. De meeste trappen zijn immers bedoeld voor een precieze plaats. Als u de trap dan verplaatst, hebt u een identieke configuratie nodig (dezelfde lengte, dezelfde hoogte en dezelfde breedte) om dat comfort te behouden. U kunt de ruimte rond de trap ook aanpassen aan de trap (bijvoorbeeld: onder de trap een sokkel realiseren, als er een trede ontbreekt).

Het is echter ook interessant om de treden en de trapbomen (massief hout met een mooie doorsnede) te recupereren voor de vervaardiging van meubilair.

Voor meer informatie over trappen voor hergebruik: https://opalis.be/nl/materialen/trappen

Bron: Sophie Boone, architecte

Een oude rechte trap werd gedemonteerd en verzaagd (bovenste gedeelte van de trap) om in het nieuwe project te passen waar een kwartslagtrap werd gevraagd. De basis van de trap werd op maat gemaakt op basis van de oude trap.

Fotoverantwoording: Laurent Brandajs
Ontwerper: Nicolas Périer (Vla-Architecture)

Hier gaat het om een volledige trap die typisch is voor een Brussels huis, en die volledig werd gedemonteerd en teruggeplaatst. Dit vergt veel werk, maar het is de moeite waard!

MET WIE CONTACT OPNEMEN OM TE …

Dit punt zal u helpen om contacten en adressen te vinden om het materiaal de kans op een tweede leven te schenken, en u in het uiterste geval vertellen waar u heen moet als u het element wilt afvoeren.

a. Renoveren

Raadpleeg het tabblad “ contact en partners ” voor een lijst van nuttige personen.

b. Schenken / verkopen

U kunt uw elementen verkopen of kopen op de tweedehandssites.

Via Opalis vindt u gemakkelijk handelaars in trappen:
https://opalis.be/nl/handelaars/rooster?combine=&materials=188

c. Recycleren

“ Onbehandeld hout is recycleerbaar. In 75 % van de gevallen worden deze houtlamellen vermalen en het zaagsel dat daaruit voortkomt zal gerecycleerd worden om er panelen van te maken (mdf, spaanplaten …), maar in 25 % van de gevallen zal het hout verbrand worden met een valorisatie van de energie die bij de verbranding vrijkomt (bevoorrading van de cementovens, bijvoorbeeld). ”

Sorteercentra in Brussel, Recypark voor particulieren:
https://www.arp-gan.be/nl/Recypark.html

Een behandelde of geverfde vloer zal in 85% van de gevallen worden verbrand.

Sorteercentra in Brussel, Recypark voor particulieren:
https://www.arp-gan.be/nl/Recypark.html

Professionals moeten zich tot sorteercentra voor professionals richten.
Raadpleeg het tabblad “Afval” in het menu “nuttige informatie ” voor meer informatie over de ophaalplaatsen.