Dakraam

Dit type raam is beter bekend onder de handelsnaam “ velux ”. Het gaat om elk type raam dat op een hellend dak wordt geplaatst en in hetzelfde vlak ligt als dat laatste. Oude dakramen bestonden uit metaal en dienden vooral als lichtbron op zolders en als toegang tot het dak. Tegenwoordig worden zolders ingericht en treffen we dakramen aan in verschillende afmetingen, uit hout of pvc, met energie- en geluidsefficiënte ruiten.

ALGEMENE INSPECTIE

Het gaat er hier om na te gaan of het element of het materiaal nog in goede staat is, of het veranderingen heeft ondergaan en of het nog de moeite waard is om het te bewaren zoals het is. Er moeten meerdere vragen worden gesteld.

a. Om welk type dakvenster gaat het?

Aangezien metalen dakvensters vandaag in onbruik geraakt zijn, zijn ze niet langer geschikt voor recuperatie.

Veluxramen: oude modellen zijn niet energie-efficiënt meer. Dat is te merken aan de aanwezigheid van condensatie op de stijlen en het glas.
Zoek voor meer informatie naar het model van het raamkozijn en neem contact op met de fabrikant.

b. Controleer de staat van het glas

Als een ruit gebarsten is, kan deze worden vervangen. Dit is de moeite waard als het om een recent raam gaat (om isolatie- en dichtheidsredenen). Is dat het geval, neem dan contact op met de leverancier van het raam.

c. Ga na of u het raam correct kunt openen en sluiten

Als het raamkozijn verwrongen is of niet goed meer sluit omdat het oud is, moet het waarschijnlijk worden vervangen.
Controleer bij nieuwere modellen het sluitmechanisme en/of schakel de persoon in die uw raam heeft geplaatst.

ONDERHOUD 

Onderhoud het element, zodat het er mooi blijft uitzien en langer meegaat.

Onderhoudstips vindt u op de websites van de verschillende handelaars in dakramen.

DECONSTRUCTIEMETHODE

  1. Kennisnemen van het element: benaming van de materialen en voorafgaande inspectie (raadpleeg punt 1. Algemene inspectie)
  2. Voorbereiding van het gereedschap, de uitrustingen en de tijd die nodig is om de demontage uit te voeren
  3. Demontage

Momenteel hebben slechts een aantal elementen een gedetailleerde verklarende fiche van de te volgen procedures.

Er bestaat nog geen demontagefiche voor dit materiaal. Maar als u bijvoorbeeld “ demontage van een dakraam ” invoert op het internet, vindt u gemakkelijk tutorials voor de demontage van uw raam.

HERGEBRUIK/VERWERKING

Ik kan mijn element voortaan hergebruiken voor het doel waarvoor het voorzien was, of voor een ander doel.

Voor meer informatie over raamkozijnen voor hergebruik:
https://opalis.be/nl/materialen/raamkozijnen

Wij hebben op dit ogenblik geen voorbeelden van hergebruikte dakramen. En u?

MET WIE CONTACT OPNEMEN OM TE …

a. Renoveren

Raadpleeg het tabblad “ Contacten ” in het menu “ Nuttige informatie ” voor een lijst van nuttige personen.

b. Schenken / verkopen

U kunt uw elementen verkopen of kopen op de tweedehandssites.

Via Opalis vindt u gemakkelijk handelaars in ramen:
https://opalis.be/nl/handelaars/rooster?combine=&materials=19

c. Recycleren

“ Dit raam bestaat uit verschillende materialen. De kans op een goede recyclage wordt verhoogd als het raam wordt overgenomen door een schrijnwerker die toegang heeft tot een recyclagenetwerk voor ramen (particulieren hebben geen rechtstreekse toegang). Deze gespecialiseerde ondernemingen ontmantelen ze, zodat elk onderdeel afzonderlijk kan worden gerecycleerd. ”
Bron: Sorteercentrumfiche “ venster in pvc met dubbele beglazing ” Homegrade-spel

Sorteercentra in Brussel, Recypark voor particulieren:
https://www.arp-gan.be/nl/Recypark.html

Professionals moeten zich tot sorteercentra voor professionals richten.
Raadpleeg het tabblad “Afval” in het menu “nuttige informatie ” voor meer informatie over de ophaalplaatsen.