Isolatiemateriaal

We gaan hier dieper in op twee soorten isolatiemateriaal: stijve platen of isolatiematten die vooral terug te vinden zijn in daken, maar ook ter hoogte van muren en vloeren. Het zal voornamelijk om synthetisch isolatiemateriaal gaan.
Er bestaat ook isolatiemateriaal in bulk, maar op de huidige deconstructiewerven wordt het minder vaak aangetroffen of is het verouderd (krantenpapier, wol of paardenhaar …)

ALGEMENE INSPECTIE

Het gaat er hier om na te gaan of het element of het materiaal nog in goede staat is, of het veranderingen heeft ondergaan en of het nog de moeite waard is om het te bewaren zoals het is. Er moeten meerdere vragen worden gesteld.

a. Om welk type isolatiemateriaal gaat het?

  • kwaliteit van het isolatiemateriaal: is het nog in goede staat, valt het niet uiteen als u het aanraakt?
  • Merk of referentie: als u de referentie van het product kent, kunt u het isolerend vermogen ervan kennen en het dus opnieuw verwerken overeenkomstig de geldende regels van de EPB (energieprestaties van gebouwen).
  • De meest voorkomende isolatiematerialen in de vorm van matten zijn gemaakt van glaswol of steenwol. Omdat deze producten irriterend zijn bij contact met de huid, wordt u ten zeerste aangeraden om passende beschermingsmaatregelen te nemen bij het verwijderen ervan.

b. Methode voor de plaatsing van het isolatiemateriaal

Isolatiematten zijn over het algemeen in de structuur geplaatst. De platen zelf zijn ofwel bovenop de structuur geplaatst en vaak in elkaar geschoven, ofwel op de ondergrond bevestigd door middel van pluggen. De bevestigingen moeten voorzichtig worden verwijderd om de platen niet los te scheuren en te beschadigen.

ONDERHOUD

De isolatie zit verborgen in de structuur, waardoor deze niet moet worden onderhouden.

Opgelet: als de methode voor de plaatsing van het isolatiemateriaal en de andere aangrenzende lagen van de muur / de vloer / het dak niet correct uitgevoerd is, kan het isolatiemateriaal nat en aangetast worden (voor natuurlijke isolatiematerialen) en daardoor zijn isolerend vermogen verliezen.
Het is beter om een bekwame professional in te schakelen of de technische gegevens van het WTCB te raadplegen, om de isolatie- en afdichtingsdetails correct uit te voeren.

DECONSTRUCTIEMETHODE

Om uw elementen te demonteren, moet u een aantal stappen volgen:

  1. Kennisnemen van het element: benaming van de materialen en voorafgaande inspectie (raadpleeg punt 1. Algemene inspectie)
  2. Voorbereiding van het gereedschap, de uitrustingen en de tijd die nodig is om de demontage uit te voeren
  3. Demontage

Momenteel hebben slechts een aantal elementen een gedetailleerde verklarende fiche van de te volgen procedures voor de demontage.

Er bestaat nog geen demontagefiche voor dit materiaal. Aangezien isolatiemateriaal echter vrij wordt geplaatst, kan het vaak gemakkelijk worden verwijderd. Draag uw beschermingsmiddelen correct om irritatie van de ogen en de huid te voorkomen.

HERGEBRUIK

Ik kan mijn element voortaan hergebruiken voor het doel waarvoor het voorzien was, of voor een ander doel.

Voor meer informatie over isolatiematerialen voor hergebruik:
https://opalis.be/nl/materialen/isolatiemateriaal

Hieronder ziet u een voorbeeld van het hergebruik van isolatiemateriaal: steenwol die afkomstig is van kantoorwanden. Het isolatiemateriaal werd teruggeplaatst ter hoogte van de muren en de vloer.

Bron: Vla-architecture

MET WIE CONTACT OPNEMEN OM TE …

Dit punt zal u helpen om contacten en adressen te vinden om het materiaal de kans op een tweede leven te schenken, en u in het uiterste geval vertellen waar u heen moet als u het element wilt afvoeren.

a. Renoveren

Isolatiemateriaal wordt niet “ gerenoveerd ”.

b. Schenken / verkopen

U kunt uw elementen verkopen of kopen op de tweedehandssites. Websites voor failliete bedrijven verkopen ook materialen en meubilair door.

Via Opalis vindt u gemakkelijk handelaars in isolatiemateriaal:
https://opalis.be/nl/handelaars/rooster?combine=&materials=543

c. Recycleren

In het sorteercentrum zal isolatiemateriaal uiteindelijk bij het grofvuil belanden. Omdat dit materiaal niet recycleerbaar is wanneer het al gebruikt is, zal het worden verbrand of naar de stortplaats worden gebracht naargelang van de aard ervan (mineraal of synthetisch).

Sorteercentra in Brussel, Recypark voor particulieren:
https://www.arp-gan.be/nl/Recypark.html

Professionals moeten zich tot sorteercentra voor professionals richten. 
Raadpleeg het tabblad “Afval” in het menu “nuttige informatie ” voor meer informatie over de ophaalplaatsen.